Zoznam a kontakty na zamestnancov VÚA

Výskumný ústav agroekológie Michalovce / Agroecology Research Institute Michalovce
Zoznam zamestnancov VÚA MichalovceKlapkaPriama linkae-mail 
Riaditeľ VÚA Michalovce / Director: Hecl Ján, RNDr., PhD.121 jan.hecl@nppc.sk 
Zástupca riaditeľa VÚA Michalovce / Deputy-Managing Director:
Kováč Ladislav, Ing., PhD.125 ladislav.kovac@nppc.sk 
Vedecký tajomník /
Danielovič Igor, RNDr., PhD.126 igor.danielovic@nppc.sk 
Sekretariát riaditeľa VÚA Michalovce / Director´s Secretariate
Nagyová Monika 120056/6443888riaditel.vua@nppc.sk 
Úsek riaditeľa
Nagyová Monika120 monika.nagyova@nppc.sk 
Bejda Michal111   

Odbor hospodárskej správy a služieb-pracovisko VÚA / Operation Assurance Desk

Zausin Juraj 111   
Bajus Martin 111   
Janok Ján111   
Malackanič Dušan111   
Rosol Milan111   
Odbor Produkčnej ekológie  / Production Ecology Project Section 
Vedúci / Head: Hnát Andrej, Ing.122 andrej.hnat@nppc.sk 
Balla Pavol, Ing., PhD.125 pavol.balla@nppc.sk 
Iľková Lucia, Mgr.129 lucia.ilkova@nppc.sk 
Jakubová Jana, Ing.173 jana.jakubova@nppc.sk 
Porvaz Pavol, Ing., PhD.124 pavol.porvaz@nppc.sk 
Tóth Štefan128 stefan.toth@nppc.sk 
Projektová sekcia Agrochémia / Agrochemistry Project Section
Vedúci / Head: Šoltysová Božena, Ing., PhD.174 bozena.soltysova@nppc.sk 
Danielovič Igor, RNDr., PhD.126 igor.danielovic@nppc.sk 
Danilovič Martin, Ing., PhD.151 martin.danilovic@nppc.sk 
Zausinová Ľudmila152   
Experimentálne pracovisko Milhostov / Experimental Station Milhostov
Vedúci / Head: Kováč Ladislav, Ing., PhD. 0905 884582ladislav.kovac@nppc.sk 
Timková Mária     
Janok Vladimír     
Top