Zoznam a kontakty na zamestnancov VÚA

Výskumný ústav agroekológie Michalovce / Agroecology Research Institute Michalovce   
List of employees ARI Michalovce Priama linkae-mail
Riaditeľ VÚA Michalovce / Director: Kováč Ladislav, Ing., PhD. 00421 56 6443888ladislav.kovac@nppc.sk
  00421 948 140 465riaditel.vua@nppc.sk
    
Vedecký tajomník / Scientific secretary   
Danielovič Igor, RNDr., PhD. 00421 56 6443888igor.danielovic@nppc.sk
    
Sekretariát riaditeľa VÚA Michalovce / Director´s Secretariate   
Nagyová Monika  00421 56 6443888riaditel.vua@nppc.sk
    
Úsek riaditeľa / Director's department   
Nagyová Monika 00421 56 6443888monika.nagyova@nppc.sk
Bejda Michal 00421 56 6443888 
Hecl Ján, RNDr., PhD. 00421 56 6443888jan.hecl@nppc.sk
    
Odbor hospodárskej správy a služieb - pracovisko VÚA / Operation Assurance Desk   
Zausin Juraj  00421 56 6443888juraj.zausin@nppc.sk
Bajus Martin    
Janok Ján   
Malackanič Dušan   
Rosol Milan   
    
Odbor Produkčnej ekológie  / Production Ecology Project Section    
Vedúci / Head: Hnát Andrej, Ing. 00421 56 6443888andrej.hnat@nppc.sk
Balla Pavol, Ing., PhD. 00421 905 884 582pavol.balla@nppc.sk
Iľková Lucia, Mgr. 00421 56 6443888lucia.ilkova@nppc.sk
Jakubová Jana, Ing. 00421 56 6443888jana.jakubova@nppc.sk
Porvaz Pavol, Ing., PhD. 00421 56 6443888pavol.porvaz@nppc.sk
Tóth Štefan, Ing., PhD. 00421 56 6443888stefan.toth@nppc.sk
    
Projektová sekcia Agrochémia / Agrochemistry Project Section   
Vedúci / Head: Šoltysová Božena, Ing., PhD. 00421 56 6443888bozena.soltysova@nppc.sk
Danielovič Igor, RNDr., PhD. 00421 56 6443888igor.danielovic@nppc.sk
Danilovič Martin, Ing., PhD. 00421 56 6443888martin.danilovic@nppc.sk
Zausinová Ľudmila 00421 56 6443888 
    
Experimentálne pracovisko Milhostov / Experimental Station Milhostov   
Vedúci / Head: Kováč Ladislav, Ing., PhD. 00421 905 884 582ladislav.kovac@nppc.sk
Timková Mária  00421 905 884 582 
Janok Vladimír  00421 905 884 582 
Top