PROJEKTY RIEŠENÉ V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU NA ROKY 2014 - 2020 „VÝSKUM A INOVÁCIE“ CEZ VÝSKUMNÚ AGENTÚRU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

             

             

Top