Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií medzinárodných projektov NPPC schválených v programe H2020 (PODPORA H2020); ITMS kód projektu: 313011W956; typ projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja; koordinačné pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; doba riešenia: 20. 12. 2019 - 30. 09. 2021. 

2. Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti (SMARTFARM); ITMS kód projektu: 313011W112; typ projektu: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja; koordinačné pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; doba riešenia: 1. 1. 2020 - 31. 03. 2023; partneri projektu: AGB Beňuš, družstvo; Agromart, a.s.; GET group, s.r.o.; Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO -BÚŠLAK, spol. s r.o.; Univerzita Komenského v Bratislave; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; ZELSEED spol. s r.o. 

             

Top