ÚLOHY V RÁMCI ODBORNEJ POMOCI PRE MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR - krátkodobé aktuálne úlohy zadané na rok 2019 (doba riešenia: 1/2019 - 12/2019)

1. „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“ - koordinačné a riešiteľské pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany, OPS; koordinátor: Ing. Soňa Gavurníková, PhD. (sona.gavurnikova(at)nppc.sk).

2. „Manažment genetických zdrojov rastlín a prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“ - koordinačné a riešiteľské pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany, Génová banka SR (GB SR), na riešení úlohy sa podieľajú aj OABG a VŠS Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš; koordinátor: Ing. Martin Gálik, PhD. (martin.galik(at)nppc.sk).

3. „Možnosti ochrany repky olejnej dostupnými prípravkami na ochranu rastlín“ - koordinačné a riešiteľské pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany, OPS; koordinátor: RNDr. Ľubica Malovcová (lubica.malovcova(at)nppc.sk).

4. „Záchrana kultúrneho dedičstva pôvodne pestovaných rastlín a biodiverzity Slovenskej republiky“ – koordinačné a riešiteľské pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany, na riešení úlohy sa podieľajú GB SR, OABG, OPS, VŠS Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš; koordinátor: Ing. René Hauptvogel, PhD. (rene.hauptvogel(at)nppc.sk).

5. „Výskum tolerancie voči suchu vybraných druhov poľnohospodárskych plodín pre udržateľnosť a adaptáciu ku klimatickým zmenám“ - koordinačné a riešiteľské pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany, na riešení úlohy sa podieľajú GB SR, OABG; OPS; koordinátor: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (pavol.hauptvogel(at)nppc.sk).

 

Top