Pracoviskami VÚRV zorganizované a už uskutočnené kongresy, konferencie, semináre, Dni poľa, workshopy a iné akcie

4. ročník „Dňa makového poľa“, Cífer - miestna časť Jarná, 28. 4. 2017.

Dňa 19. novembra 2015 zorganizovalo NPPC - VÚRV Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS s.r.o. Dobré (Česká republika) v Piešťanoch 7. odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“.

Vedecká kaviareň „Veda v centre - Živá pôda“, Piešťany, 20. 4. 2017.

Dňa 20. apríla 2017 o 16:30 hod. zorganizovalo NPPC - VÚRV Piešťany v spolupráci s CVTI SR vedeckú kaviareň v Art Jazz Gallery Kursalónu Piešťany (Beethovenova 5). Posedenie pri šálke kávy s osobnosťami výskumu a vývoja, ktorými sú pracovníci NPPC-VÚRV Ing. Roman Hašana, PhD. a Ing. Rastislav Bušo, PhD., odborníci na pôdu a jej vlastnosti, mala názov „Živá pôda“ a témou prednášky bolo zdôvodnenie prečo je pôda rovnako dôležitá ako vzduch a voda, prezentácia pôdoochranných a minimalizačných technológií a rezerv životného prostredia a oboznámenie prítomných s činnosťou „Združenia pre rozvoj bezorbových technológií Slovak no-till club“. 

VII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“, Piešťany, 1. 12. 2016

Dňa 1. decembra 2016 zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (vo veľkej zasadačke ústavu) v spolupráci so Slovak No-Till Club Piešťany a Združením pestovateľov obilnín pri príležitosti roku 2016 ako Medzinárodného roku strukovín VII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“.

Vedecká kaviareň „Veda v centre - Na poli a v záhrade bez chémie“, Piešťany, 24. 5. 2016 - pozvánka

Oznámenie o priebehu Dňa otvorených dverí Génovej banky SR a výstave genetických zdrojov strukovín a liečivých rastlín, Piešťany - VÚRV, 15. 6. 2016.

Dňa 15. júna 2016 zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (vo veľkej zasadačke VÚRV a na pokusných poliach v areáli VÚRV) Deň otvorených dverí Génovej banky SR a výstavu genetických zdrojov strukovín a liečivých rastlín. Akcia sa konala v rámci Medzinárodného roka strukovín vyhláseného FAO.
Viac informácií o akcii sa dozviete Tu:

Deň otvorených dverí GB SR a výstava liečivých rastlín a strukovín“. 

Listovka Génová banka

TRADIČNÉ DRUHY STRUKOVÍN A ICH PESTOVANIE

ZDRAVÉ RECEPTY ZO STRUKOVÍN

Liečivé rastliny v pestovateľskej praxi

2. odborný seminár „„Konopa siata pre Slovensko“, Piešťany, 16. 12. 2014.

Celoslovenské dni poľa - poľnohospodárska výstava, Dvory nad Žitavou, 2.-3. 6. 2015.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav
rastlinnej výroby Piešťany je spoluorganizátorom 4. ročníka Celoslovenských
dní poľa (CDP) - poľnohospodárskej výstavy, celoštátnej prehliadky poľných
pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstavy
poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktoré sa konajú 2. a 3.
júna 2015 na pozemkoch ZAD v Dvoroch nad Žitavou. Na CDP bude NPPC-VÚRV na
viacerých paneloch prezentovať výsledky svojej výskumnej a šľachtiteľskej
činnosti a súčasne bude prezentovať odrody a novošľachtenia pšenice letnej
f. ozimnej Madejka, Stelarka, MS Luneta, Elinor, PS Lubica a PS Jeldka,
pšenice dvojzrnovej PN-4-41 a PN-8-26, pšenice špaldovej PN-1-36, tritikale
ozimného Mareto, ovsa siateho plevnatého jarného Václav a Vojtech, ovsa
siateho plevnatého ozimného PS Pankrác, ovsa siateho nahého Tatran a Hronec
a maku siateho Albín, Bergam, Major, Maratón a Opal, vyšľachtené na VÚRV a
jeho Výskumno-šľachtiteľských staniciach Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš. Viac
na http://dnipola.sk/,
http://www.vurv.sk/aktivity/registrovane-odrody/v-slovenskej-republike-regis
trovane-odrody-vyslachtene-na-vyskumno-slachtitelskych-staniciach-vurv-piest
any/  a http://www.vurv.sk/aktivity/monitoring-kvality-psenice/.  

Výstava genetických zdrojov ovocných drevín a liečivých rastlín, Piešťany, 16.-17. 7. 2015 - pozvánka.

V dňoch 16. a 17. júla 2015 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v Piešťanoch (zasadačka VÚRV) „Výstavu genetických zdrojov ovocných drevín a liečivých rastlín" spojenú s výstavou ovocia a liečivých rastlín,  na ktorú Vás týmto pozývame.

Deň makového poľa, Patince, 12. 5. 2015 - pozvánka.

3. medzinárodný "Deň fascinácie rastlinami", Piešťany, 20. 5. 2015

Vedecká kaviareň „Veda v centre - Nie je pšenica ako pšenica“, Piešťany, 15. 4. 2015

Seminár venovaný problematike pestovania kôstkovín 16. 7. 2014 spojený s výstavou marhúľ a broskýň 16., 17. a 18. 7. 2014.

Deň poľa repky olejnej 19.6.2014 VŠS M. Šariš.

5. seminár “Mak siaty pre Slovensko”.

13. novembra 2013 sa v Piešťanoch vo veľkej zasadačke Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany uskutočnil 5. odborný seminár “Mak siaty pre Slovensko”.

Top