V súčasnosti v zahraničí registrované odrody, vyšľachtené na Výskumno-šľachtiteľských staniciach VÚRV Piešťany

 

Z uvedených odrôd sú súčasne i v zahraničí zaregistrované tieto odrody ( spolu 5 plodín v 5 štátoch): ovos siatyZvolen (v Rakúsku, registrovaný v roku 1997; Veľkej Británii, 1997 a Chorvátsku, 2004); mak siatyGerlach (v Dánsku, 1993),  Maratón (v ČR, 2014) a Bergam (v ČR, 2014); MS Harlekyn  ( v  ČR 2018)

Top