Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

            Výskumno-šľachtiteľská stanica (VŠS) Vígľaš - Pstruša (okres Detva) bola založená v roku 1941. Hlavnou činnostou stanice je novošľachtenie ozimnej a jarnej pšenice, ovsa siateho ozimného a jarného, plevnatého i nahého a tritikale a udržovacie šľachtenie pšenice, ovsa siateho, ďateliny lúčnej a ľadenca rožkatého. Ďalšou úlohou VŠS je riešenie výskumných úloh a zabezpečovanie poľných pokusov výskumných úloh podľa požiadaviek riešiteľov. Stanica súčasne zabezpečuje i predskúšky nového perspektívneho biologického materiálu vyšľachteného v Slovenskej republike i v zahraničí, testuje geneticky modifikované rastliny a vykonáva rôzne firemné skúšky pesticídov. Stanica má certifikát „Good Experimental Practice (GEP)“ pre vykonávanie skúšok prípravkov na ochranu rastlín (fungicídy) a rastových regulátorov. Na stanici je umiestnený dlhodobý stacionárny výživársky poľný pokus založený v roku 1957. V roku 2013 stanica získala cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii „Vedecko-technický tím roka“.

Za dobu existencie boli na stanici vyšľachtené a povolené odrody ozimnej pšenice Vígľašská (1949), Vanda (2001), Pavlína (2005), Veldava (2005), Viglanka (2010), PS - Pintta (2011), Zaira (2012), PS Sunanka (2013), PS Elinor (2014), PS Karkulka (2014), PS Puqa (2015), PS Jeldka (2015), PS Amilka (2016), PS Endka (2016), PS Agneska (2017) a PS Kvalitas (2017), jarnej pšenice Slovenka (2016), Viera (2016), Voskovka (2016), Zelenka (2016) a PS Perlička (2017), kríženca Triticum aestivum x Triticum spelta Lubica (2014), ovsa siateho plevnatého jarného Zvolen (1997), Vendelin (2007), Valentin (2008), Prokop (2011), Viliam (2011), Václav (2013), Vojtech (2013), Vít (2015), Hucul (2017) a Norik (2017), ovsa siateho plevnatého ozimného PS Pankrác (2015), ovsa nahého Detvan (2002), Tatran (2010), Hronec (2012), Važec (2013), Dunajec (2015) a Inovec (2017), ozimnej raže Vígľašská (1949), ozimného tritikale Pletomax (2008), Pingpong (2010) a PS Tecko (2012), ďateliny lúčnej Vígľašská (1950), Viglana (1992), Poľana (1996), Podjavorina 2007) a Slatina (2007), ďateliny plazivej Slovenská (1949) a Vígľašská (1950), ľadenca rožkatého Vígľašský (1950) a Polom (1991) a viky jarnej Vígľašská hnedá (1958).

Pôdno-klimatické podmienky stanice: Pôdny typ podzolovaná hnedozem; priemerná ročná teplota 8,0 oC; priemerné ročné zrážky 666 mm; nadmorská výška 375 m.n.m.; zemiaková výrobná oblasť.

Top