4. medzinárodný "Deň fascinácie rastlinami", Piešťany, 26. mája 2017 od 10:30 do 16:00 - pozvánka.

4. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ vyhlásila Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) na 18. máj 2017. Všetky dostupné informácie o akcii sú na stránke www.plantday.org. Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pripojila v roku 2013 a národným koordinačným bodom sa stalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., havrlentova@vurv.sk).

Cieľom „Dňa fascinácie rastlinami“, ktorý sa konal prvýkrát v roku 2012 a následne v roku 2013 a 2015, je osloviť na celom svete čo najviac ľudí, prebudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu v živote človeka. V roku 2013 sa do akcie zapojilo 54 krajín sveta a viac ako 689 inštitúcii zorganizovalo viac ako 1 000 aktivít. V roku 2015 sa 965 akcií konalo v 56 krajinách a 589 inštitúciách pod hlavičkou „Dňa fascinácie rastlinami“. Snahou organizátorov je „vsádzať virtuálne a neustále klíčiace semená“ do kolektívnej mysle európskej a svetovej verejnosti a pripomínať, že rastlinné vedy majú rozhodujúci význam pre sociálne, environmentálne a ekonomické prostredie teraz i v budúcnosti.

NPPC - VÚRV Piešťany sa do akcie zapojí prezentáciou činnosti pracovísk VÚRV pre širokú verejnosť dňa 26. mája 2017 (v areáli VÚRV v Piešťanoch).

Dňa 26. mája 2017 od 10:30 do 16:00 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej v Piešťanoch (areál NPPC - VÚRV) 4. ročník „Dňa fascinácie rastlinami“, na ktorý Vás týmto pozývame. Podujatie je súčasťou 4. ročníka celosvetovej aktivity „The Fascination of Plants Day“, ktorá je organizovaná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu (EPSO). Cieľom tejto celosvetovej aktivity je predstaviť čo najširšej verejnosti nenahraditeľnosť rastlín dnes a v budúcnosti ako aj význam a dôležitosť výskumu rastlín. Pre návštevníkov podujatia budú pripravené praktické ukážky, jednoduché pokusy, expozície a ochutnávky produktov z rastlín s možnosťou aktívne sa zapojiť do skúmania sveta rastlín.

Akcia je podporená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Piešťany.. Podujatie je súčasťou 4. ročníka celosvetovej aktivity „The Fascination of Plants Day“, ktorá je organizovaná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu (EPSO). Cieľom tejto celosvetovej aktivity je predstaviť čo najširšej verejnosti nenahraditeľnosť rastlín dnes a v budúcnosti ako aj význam a dôležitosť výskumu rastlín. Pre návštevníkov podujatia budú pripravené praktické ukážky, jednoduché pokusy, expozície a ochutnávky produktov z rastlín s možnosťou aktívne sa zapojiť do skúmania sveta rastlín.

Akcia je podporená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Piešťany.

Top