V súčasnosti v Slovenskej republike registrované odrody, vyšľachtené na Výskumno-šľachtiteľských staniciach (VŠS) VÚRV Piešťany

Plodina

Názov odrody

Vyšľachtená na VŠS

Hlavné prednosti odrody

Rok regist

rácie

Ozimná pšenica

Malyska

Malý Šariš

Stredne skorá, plastická, vysoký úrodový potenciál, veľmi dobrá odolnosť proti vyzimovaniu, nižšia odolnosť proti hrdzi pšenicovej.

2001

 

Vanda

Vígľaš - Pstruša

Skorá, vysoký úrodový potenciál, vysoká mrazuvzdornosť, rezistencia voči chorobám.

2001

 

Veldava

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá, stredný vzrast, vysoký úrodový potenciál, nepotravinárska, rezistentná voči chorobám.

2005

 

Viglanka

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá, nižšia, nepoliehavá odroda s vysokou HTZ, odolnosť voči chorobám na úrovni kontrol, vysoko úrodná (103-107% na kontroly), vysoká potravinárska kvalita - objemová hmotnosť a Zelenyho test veľmi vysoký, vysoký  obsah bielkovín a lepku.

2010

 

Madejka

Malý Šariš

Vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 3-4%), pekárska kvalita A/B, dobrá zimovzdornosť a nepoliehavosť, stredná až veľmi dobrá  odolnosť k chorobám.

2011

 

PS - Pintta

Vígľaš - Pstruša

Skorá, vysoký úrodový potenciál, vysoká mrazuvzdornosť a suchovzdornosť, nepoliehavá, rezistencia voči chorobám.

2011

 

Zaira

Vígľaš - Pstruša

Neskorá nepotravinárska odroda, vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 3-5%), dobrá mrazuvzdornosť, dobrá odolnosť k múčnatke a listovým škvrnitostiam, stredná odolnosť proti hrdzi pšenicovej.

2012

 

Stelarka

Malý Šariš

Neskorá nepotravinárska odroda s vysokým úrodovým potenciálom (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 5-8 %), nepoliehavá, veľmi dobrá odolnosť proti septoriózam a fuzariózam v klase.

2013

 

Vladarka

Malý Šariš

Stredne neskorá odroda s dobrým úrodovým potenciálom (v úrode zrna prekonáva kontrolné  odrody s potravinárskou kvalitou o 4-8 %), vysoká potravinárska kvalita, silné farinografické ukazovatele, vysoká objemová hmotnosť, vysoké a stabilné pádové číslo, stredná až veľmi dobrá odolnosť proti chorobám.

2013

 

PS Sunanka

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá nepotravinárska odroda, nepoliehavá, nižšia, stredná HTZ, dobrá zimovzdornosť, vysoký úrodový potenciál (úrody 112-122,5% na kontroly), veľmi dobrá odolnosť k Erisiphe graminis, listovým škvrnitostiam a k  septórii klasu a k Puccinia tritici a Fusarium v klase a k koreňovým chorobám.

2013

 

PS Elinor

Vígľaš - Pstruša

Neskorá potravinárska odroda, vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 4-6%), vysoký obsah NL a SDT, dobrá odolnosť k múčnatke a listovým škvrnitostiam, stredná odolnosť proti hrdzi pšenicovej.

2014

 

PS Karkulka

Vígľaš - Pstruša

Prvá slovenská odroda s purpurovým zrnom. Obsah antokyánov 20x vyšší oproti normálnym pšeniciam. Veľmi vysoký obsah NL a SDT a vysoká väznosť vody múkou.

2014

 

MS Luneta

Malý Šariš

Stredne skorá potravinárska odroda s dobrým úrodovým potenciálom, vysokou objemovou hmotnosťou zrna, dobrým obsahom bielkovín a pádovým číslom. Odroda má strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám.

2014

 

PS Puqa

Vígľaš - Pstruša

Skorá odroda s vysokou potravinárskou kvalitou (8), vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 6-17%). Odroda má vysokú objemovú hmotnosť a väznosť vody múkou, vysoké farinografické hodnotenie. Má dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej, celkový zdravotný stav je dobrý.

2015

 

PS Jeldka

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá až neskorá odroda nepotravinárskej kvality, vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva priemernú úrodu kontrolných odrôd o 17%), veľmi dobrá odolnosť proti hrdzi plevovej, dobrá odolnosť proti múčnatke trávovej, listovým škvrnitostiam a hrdzi pšenicovej.

2015

 

PS Amylka

Vígľaš - Pstruša

Stredne neskorá nepoliehavá odroda, HTZ 43 g, klas bezosinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 10,9-19,3 %. Nemá chlebopekársku kvalitu, určená je na výrobu vyprážaných chuťoviek. Má nižší obsah N látok, nízku väznosť vody múkou a vysoký obsah amylózy. Má dobrú odolnosť voči celému komplexu listových a klasových chorôb.

2016

 

PS Endka

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá nepoliehavá odroda, HTZ 43 g, klas osinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 5-7 %. Má doplnkovú potravinársku kvalitu označenú triedou B a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám.

2016

 

MS Januska

Malý Šariš

Stredne skorá odroda nepotravinárskej kvality s vysokou úrodnosťou (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 21 %), krátkostebelná, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má veľmi dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej, dobrú odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam, strednú odolnosť proti hrdzi pšenicovej.

2016

 

PS Agneska

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá odroda stredne vysokého vzrastu, klas bezosinatý. HTZ 41,8 g. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody v priemere o 20,7 %. Odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam je lepšia ako proti hrdzi pšenicovej. Odolnosť proti hrdzi plevovej je dobrá.

2017

 

PS Kvalitas

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá  odroda vysokého vzrastu, klas je osinatý. HTZ 47,0 g. Potravinárska kvalita je 8-9. Odroda dosahuje vysokú objemovú hmotnosť a vysoké hodnoty základných parametrov kvality. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody v priemere o 4,8 %. Odolnosť proti múčnatke trávovej a hrdzi pšenicovej má na úrovni kontrolných odrôd a proti listovým škvrnitostiam lepšiu.

2017

 

MS Arlis

Malý Šariš

Stredne skorá, stredne vysoká, s ostinatým klasom, potravinárska kvalita 8, s veľmi dobrou úrodnosťou, strednou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrým zdravotným stavom.2018
 MS Maidis

Malý Šariš

Skorá, vysoká s bezostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, s veľmi dobrou úrodnosťou, strednou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrým zdravotným stavom.2018
 PS Dobromila

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá, vysoká s ostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, s veľmi dobrou úrodnosťou, vysokou HTZ, strednou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrým zdravotným stavom.2018
 PS Luana

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá, stredne vysoká, s bezostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, s veľmi dobrou úrodnosťou, vyššou odolnosťou voči vyzimovaniu a poliehaniu, dobrým zdravotným stavom.2018
 PS Borna

Vígľaš - Pstruša

Neskorá, vysoká, s ostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, priemerná úroda zrna, s dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu a poliehaniu, s vyššou odolnosťou voči chorobám.2019
 MS Julieta

Malý Šariš

Stredne skorá, stredne vysoká, s bezostinatým klasom, potravinárska kvalita 7, s vyššou úrodnosťou, dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu a poliehaniu, dobrým zdravotným stavom.2019

Jarná pšenica

Slovenka

Vígľaš - Pstruša

Veľmi skorá osinatá odroda. HTZ 44,7 g. Dosahuje úrodu zrna 96,6-102,9 % v porovnaní na kontrolnú odrodu. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A-  a dobrú odolnosť voči celému komplexu listových a klasových chorôb.

2016

 

Viera

Vígľaš - Pstruša

Skorá nepoliehavá odroda. HTZ 42,8 g. Klas bezosinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolnú odrodu o 6,8-14,0 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A- a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám.

2016

 

Voskovka

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá nepoliehavá odroda. HTZ 41,2 g. Klas bezosinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolnú odrodu o 5,7-20,0 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A/B a dobrú odolnosť voči celému komplexu listových a klasových chorôb.

2016

 

Zelenka

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá nepoliehavá odroda. HTZ 42,15 g. Klas bezosinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolnú odrodu o 3,3 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A/B a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám.

2016

 

PS Perlička

Vígľaš - Pstruša

Stredne skorá nepoliehavá odroda. HTZ 37,9 g, klas bezosinatý. V úrode zrna prekonávala kontrolnú odrodu o 2,4 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A/B a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám.

2017

Kríženec Triticum aestivum x Triticum spelta

PS Lubica

Vígľaš - Pstruša

Prvá slovenská odroda - kríženec pšenice letnej s pšenicou špaldovou. Odroda si po nutričnej stránke zachováva kvalitu špaldovej pšenice a dosahuje vysoké úrody zrna, ktoré netreba odplevovať.

2014

Pšenica špaldováPN MislinaVÚRV PiešťanyOzimná, neskorá, vysoká, potravinárska kvalita 3, s vyššou úrodnosťou, stredná až nízka odolnosť voči poliehaniu, s dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrý zdravotný stav, vhodná pre všetky oblasti pestovania.2019
Pšenica dvojzrnováPN ZirnitraVÚRV PiešťanyOzimná, neskorá, veľmi vysokého vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, veľmi hustý a stredne dlhý, s výskytom dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Odroda je určená na pestovanie na pôdach s nižším obsahom živín. Má veľmi dobrú odolnosť voči chorobám.2017
 PN DurgalovaVÚRV PiešťanyOzimná, neskorá, veľmi vysoká. Klas má paralelný hustý a krátky, s výskytom dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Odroda je určená na pestovanie na pôdach s nižším obsahom živín. Má veľmi dobrú odolnosť voči chorobám.2018
 PN BadurkaVÚRV PiešťanyOzimná, stredne skorá, vysoká, s ostinatým bielym, stredne hustým a dlhým paralelným klasom. Odroda je určená na pestovanie na pôdach s nižším obsahom živín.2019

Ovos siaty plevnatý jarný

Zvolen

Vígľaš - Pstruša

Skorosť, vysoký podiel predného zrna, ekostabilita, vysoký úrodový potenciál, predaj osiva v Chorvátsku.

1997

 

Vendelin

Vígľaš - Pstruša

Skorosť, vysoká hmotnosť 1 000 zŕn (HTZ), vysoký úrodový potenciál, ekostabilita.

2007

 

Valentin

Vígľaš - Pstruša

Najskoršia a súčasne odroda s najvyššou HTZ z registrovaných odrôd, nízky vzrast, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vysoký úrodový potenciál.

2008

 

Prokop

Vígľaš - Pstruša

Plevnatý žltozrnný ovos s vysokou úrodou zrna (v priemere všetkých lokalít prekonáva kontrolnú odrodu Atego o 2%), s dobrou odolnosťou proti poliehaniu, strednou HTZ, vysokou objemovou hmotnosťou a vysokým podielom predného zrna a dobrou odolnosťou proti chorobám.

2011

 

Viliam

Vígľaš - Pstruša

Plevnatý žltozrnný ovos s vysokou úrodou zrna (v priemere všetkých lokalít prekonáva kontrolnú odrodu Atego o 3,2%), s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu (krátke steblo), vysokou HTZ a objemovou hmotnosťou a vysokým podielom predného zrna a dobrou odolnosťou proti chorobám.

2011

 

Václav

Vígľaš - Pstruša

Plevnatý žltozrnný skorý ovos  s vysokou HTS (37-40 g), objemovou hmotnosťou 50-51 kg.hl-1, nízkym podielom plevy (26.0 %) a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda Václav vykazuje najvyšší obsah β-glukánu zo všetkých odrôd plevnatého ovsa registrovaných v SR.

2013

 

Vojtech

Vígľaš - Pstruša

Plevnatý žltozrnný ovos s veľmi vysokou HTS (42-43 g), objemovou hmotnosťou 51-52 kg.hl-1, nízkym podielom plevy  (25.0 %) a dobrou odolnosťou proti poliehaniu.

2013

 

Vit

Vígľaš - Pstruša

Plevnatý žltozrnný ovos so strednou HTS (34-36 g), vyniká vyššou  objemovou hmotnosťou 52-53 kg.hl-1 a veľmi nízkym podielom plevy (25,0 %) a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu.

2015

 

Hucul

Vígľaš - Pstruša

Spolu s odrodou Norik prvé slovenské čierno plevnaté odrody ovsa. V úrode zrna prekonávala kontrolnú odrodu Raven o 3,0 %. Vyniká jemnou plevou a vysokou objemovou hmotnosťou. Preferovaná je vo výžive športových a dostihových koní pre vyšší obsah bielkovín a jemnejšiu, menej lignifikovanú plevu.

2017

 

Norik

Vígľaš - Pstruša

Spolu s odrodou Hucul prvé slovenské čierno plevnaté odrody ovsa. V úrode zrna prekonávala kontrolnú odrodu Raven o 3,7 %. Vyniká jemnou plevou a vysokou objemovou hmotnosťou. Preferovaná je vo výžive športových a dostihových koní pre vyšší obsah bielkovín a jemnejšiu, menej lignifikovanú plevu.

2017

Ovos siaty plevnatý ozimný

PS Pankrác

Vígľaš - Pstruša

Prvá slovenská odroda ozimného ovsa s veľmi dobrou zimuvzdornosťou. Je to skorá žltozrnná odroda plevnatého ovsa, má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť,  vysoký úrodový potenciál (v ŠOS prekonala kontrolnú odrodu v priemere o 13,5 %) a dobrý zdravotný stav, odolnosť proti plesni snežnej je stredná.

2015

Ovos siaty jarný nahý

Tatran

Vígľaš - Pstruša

Kontrolná odroda ŠOS s nízkym podielom plevnatých zŕn, nadpriemernou odolnosťou proti hubovým chorobám a vysokou objemovou hmotnosťou, predaj osiva vo Francúzku, V. Británii a v Českej republike.

2010

 

Hronec

Vígľaš - Pstruša

Vysokoúrodná odroda nahého ovsa (prekonala kontrolnú odrodu v ŠOS v priemere 2 rokov o 6,1%), nižšieho vzrastu s výbornou odolnosťou proti poliehaniu, nižšou HTZ, vyššou objemovou hmotnosťou a dobrou odolnosťou proti chorobám, predaj osiva v Českej republike.

2012

 

Važec

Vígľaš - Pstruša

Skorý nahý ovos s vyššou výškou rastlín (1,05-1,10 m), veľmi vysokou HTS (28-32,5 g), vysokou objemovou hmotnosťou 61-63 kg.hl-1 a stredným    % plevnatých zŕn (5-7 %). Odolnosť proti poliehaniu je dobrá.

2013

 

Dunajec

Vígľaš - Pstruša

Veľmi skorý nahý ovos s nižšou až strednou výškou rastlín (1,00 m), strednou HTS (24-25 g), veľmi vysokou objemovou hmotnosťou (67 kg.hl-1) a nižším    % plevnatých zŕn (1-3 %). Odolnosť proti poliehaniu je veľmi dobrá.

2015

 

Inovec

Vígľaš - Pstruša

Vysokoúrodný nahý ovos (o 5,9 % prekonáva kontrolnú odrodu v ŠOS) s najvyššou HTZ na slovenskom trhu (29,14 g) a najvyššou potravinárskou kvalitou (veľmi nízky podiel plevnatých zŕn, veľmi vysoká objemová hmotnosť - 69,1 kg.l-1).

2017

 PodpolanecVígľaš - PstrušaVysokoúrodná odroda, stredného vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu, vyššou HTZ, vysokou objemovou hmotnosťou a dobrou odolnosťou proti chorobám2018

Ozimné tritikale

Pletomax

Vígľaš - Pstruša

Veľmi vysoký úrodový potenciál najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, veľmi dobrá zimovzdornosť, veľmi dobrý zdravotný stav, odolné voči poliehaniu, stredne skoré.

2008

 

Pingpong

Vígľaš - Pstruša

Veľmi vysoký úrodový potenciál najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, veľmi dobrá zimovzdornosť, veľmi dobrý zdravotný stav, odolné voči poliehaniu, vysoká HTZ.

2010

 

PS Tecko

Vígľaš - Pstruša

Vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 7 %), dobrá zimovzdornosť, veľmi dobrý zdravotný stav, stredne odolné voči poliehaniu, vysoká HTZ.

2012

 

Mareto

Malý Šariš

Stredne skorá až neskorá odroda, vysoký úrodový potenciál, dobrá zimovzdornosť, dobrá odolnosť proti poliehaniu, stredná až veľmi dobrá  odolnosť proti chorobám.

2014

Mak siaty

Gerlach

Malý Šariš

Stredne neskorá, plastická, vysoký úrodový potenciál, odolný proti poliehaniu a  vyvracaniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav, vysoká odolnosťou proti helmintosporióze.

1990

 

Albín

Malý Šariš

Bielosemenná skorá odroda, odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu, dobre vyplnené tobolky.

1991

 

Opál

Malý Šariš

Stredne skorá, vysoký úrodový potenciál, stabilné úrody, odolná proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, vysoká odolnosť proti helmintosporióze a plesni makovej.

1995

 

Bergam

Malý Šariš

Stredne skorá, vysoké a vyrovnané úrody, rovnomernosť dozrievania, dobrá odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu, adaptabilná.

1998

 

Maratón

Malý Šariš

Stredne skorá, vysoký úrodový potenciál, rovnomernosť dozrievania, odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav, odolnosť proti helmintosporióze, adaptabilná.

2000

 

Major

Malý Šariš

Stredne skorá, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, vysoká úroda makoviny, adaptabilná.

2002

 MS HarlekynMalý ŠarišStredne skorá modro semenná odroda, vysoký úrodový potenciál, rovnomernosť dozrievania, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav, adaptabilná.2018
 MS DiamantMalý ŠarišStredne skorá modro semenná odroda, stredná výška rastlín, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav.2019
 MS TopasMalý ŠarišStredne skorá modro semenná odroda, stredná výška rastlín, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav.2019
 MS ZafirMalý ŠarišStredne skorá modro semenná odroda, stredná výška rastlín, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav.2019

Lucerna siata

Lucia

Borovce - Špačince

Vysoká kvalita krmu, dobrá úroda semena, dobrá schopnosť obrastania, rezistencia proti chorobám.

1990

 

Vanda

Borovce - Špačince

Vysoká kvalita krmu, vytrvalosť, dobrá úroda semena, rezistencia proti chorobám.

1995

 

Vali

Borovce - Špačince

Vytrvalosť, dobrý zdravotný stav, dobrá úroda semena.

1995

 

Syntéza 1

Borovce - Špačince

 

Vysoká úroda zelenej hmoty a semena, dobrá schopnosť prezimovania, vysoká trvácnosť, odolnosť proti chorobám.

2000

 

Lubona

Borovce

Vysoká kvalita krmu, dobrá úroda semena, vhodnosť pestovania v suchších oblastiach.

2006

Ďatelina lúčna

Viglana (2n)

Vígľaš - Pstruša

Vysoká úroda semena, vytrvalosť, dobrý zdravotný stav.

1992

 

Sigord (4n)

Malý Šariš

Stabilné vysoké úrody zelenej hmoty a sena, vysoká úroda semena, dobré prezimovanie, vysoká rýchlosť obrastania a odolnosť proti hubovým chorobám, vhodnosť do miešaniek.

1992

 

Poľana (2n)

Vígľaš - Pstruša

Vytrvalosť, kvalita krmiva, vysoká úroda semena.

1996

 

Manuela (2n)

Malý Šariš

Stabilné úrody zelenej hmoty a sena, vysoká odolnosť proti rakovine a múčnatke, vysoké a stabilné úrody semena.

1996

 

Margot (4n)

Malý Šariš

Vysoká produkčná schopnosť hlavne v 2. úžitkovom roku, rýchly jarný rast, veľmi rýchle obrastanie po kosbe, dobrá odolnosť proti chorobám, vytrvalosť.

1996

 

Magura (4n)

Malý Šariš

Vysoké úrody zelenej hmoty a sena, vysoký obsah hrubých bielkovín, dobrá odolnosť proti hubovým a vírusovým chorobám, rýchle obrastanie po kosbe, vhodnosť do ďatelinotrávnych miešaniek.

2002

 

Marieta (2n)

Malý Šariš

Adaptabilná, vysoké úrody zelenej hmoty a sena, trojkosná, dobré prezimovanie, vysoký obsah hrubých bielkovín, vysoká odolnosť proti antraknóze, vyváženosť krmovinárskych a semenárskych parametrov.

2006

 

Podjavorina (2n)

Vígľaš - Pstruša

Vysoká úroda zelenej a suchej hmoty, dobrý zdravotný stav, vytrvalosť, zimovzdorná.

2007

 

Slatina (2n)

Vígľaš - Pstruša

Veľmi vysoká produkcia hrubých bielkovín, zimovzdorná, vysoká úroda zelenej hmoty a semena, vytrvalosť.

2007

 

Mazurka (4n)

Malý Šariš

Adaptabilná, stredne skorá až skorá, krmovinársky, kvalitatívne a semenársky vyvážená odroda, vysoké úrody zelenej hmoty a sena, zvýšená produkcia hrubých N-látok, trojkosná, veľmi dobré prezimovanie a rýchly jarný rast, zvýšená odolnosť proti múčnatke a koreňovým fuzariózam.

2009

Ľadenec rožkatý

Polom

Vígľaš - Pstruša

Vysoká úroda semena, rezistencia proti chorobám.

1991

Pohánka siata

Špačinská 1

Borovce - Špačince

Vysoká úroda, dobrá odolnosť proti hubovým chorobám.

1998

Top