VEDECKO-TECHNICKÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2019 CEZ AGENTÚRU NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA (APVV)

1. Projekt APVV-16-0051 „Zlepšenie kvality oleja nepotravinárskych plodín“ - koordinačné pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave; koordinátor: doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.; doba riešenia: 2017 – 2021; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Mgr. Lenka Klčová, PhD. – lenka.klcova(at)nppc.sk

2. Projekt APVV-16-0097 „Vývoj technológie výroby pokročilých motorových palív z nepotravinárskych surovín“ - koordinačné pracovisko: STU, Chemickotechnologická fakulta Bratislava; koordinátor: Doc. Ing. Elena Hájeková PhD.; doba riešenia: 2017 – 2021; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Peter Hozlár, PhD. – peter.hozlar(at)nppc.sk

3. Projekt APVV-17-0150 „Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v stresových podmienkach a ich potenciál pri fytoremediačných metódach“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV; doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6.2022; koordinátor: Mgr. Martina Hudcovicová, PhD. – martina.hudcovicova(at)nppc.sk

4. Projekt APVV-17-0113: „Eliminácia toxicity avenínov pre zdravé, bezpečné i netradičné potravinové produkty“, - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV; doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6.2022; koordinátor: Ing. Svetlana Šliková, PhD. – svetlana.slikova(at)nppc.sk

5. Projekt APVV-17-0281: „Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok“ - koordinačné pracovisko: Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Sitkey Vladimír, PhD.; doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6.2022, zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Iveta Čičová, PhD. – iveta.cicova(at)nppc.sk

6. Projekt APVV-18-0154 „Molekulárno-metabolomický prístup k beta-D-glukánu a jeho ochrannej funkcii v rastlinnom organizme“ - koordinačné pracovisko: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; koordinátor: RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.; doba riešenia: 2019 – 2023; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Jozef Gubiš, PhD. – jozef.gubis(at)nppc.sk 

 

Top