Projekčná činnosť

  • vypracovanie projektov kompletných technologických postupov pestovania obilnín, olejnín, strukovín a krmovín
  • vypracovanie plánov hnojenia
  • pôdoochranné systémy obrábania pôdy
  • vypracovanie projektov ekologického systému hospodárenia na pôde
  • vypracovanie návrhu optimálnej štruktúry plodín v podniku s prihliadnutím na jeho pôdnoklimatické a ekonomické podmienky a výrobné zameranie
  • vypracovanie projektov v rámci plánu rozvoja vidieka
  • vypracovanie projektov reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby (regióny, poľnohospodárske subjekty)
Top