Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš


Výskumno-šľachtiteľská stanica (VŠS) Malý Šariš (okres Prešov) bola založená v roku 1953. Hlavnou náplňou činnosti stanice je výskum a novošľachtenie pšenice ozimnej, tritikale a maku siateho a udržovacie šľachtenie ďateliny lúčnej, pšenice ozimnej, tritikale ozimného a maku siateho. Stanica súčasne zabezpečuje i predskúšky nového perspektívneho biologického materiálu vyšľachteného v Slovenskej republike i v zahraničí, rôzne firemné a registračné  skúšky pesticídov a poradenstvo v pestovaní a odrodovej agrotechnike pšenice, maku a ďateliny lúčnej. Stanica má certifikát „Good Experimental Practice (GEP)“ pre vykonávanie skúšok prípravkov na ochranu rastlín (fungicídy, zoocídy, moridlá) a rastových regulátorov.

Za dobu existencie boli na stanici vyšľachtené a registrované odrody jarnej viky Torysa (1961), ozimnej pšenice Torysa (1992), Malvína (1998), Malyska (2001), Markola (2005), Madejka (2011), Stelarka 2013), Vladarka (2013), MS Luneta (2014) a MS Januska (2016), MS Arlis (2017), MS Maidis (2017),  MS Julieta (2019), MS Pohoda (2020) a MS Sympatie (2020),ozimného tritikale Mareto (2014), ďateliny lúčnej Branisko (1980), Sigord (1992), Margot (1996), Manuela (1996), Magura (2002), Marieta (2006) a Mazurka (2009) a maku siateho Dubník (1985), Gerlach (1990), Albín (1991), Magik (1993), Opál (1995), Bergam (1997), Maratón (2000), Major (2002) a Malsar (2002), MS Harlekyn (2018), MS Diamant (2019), MS Zafir (2019) a MS Topas (2019).

Pôdno-klimatické podmienky stanice: Pôdny typ ilimerizovaná hnedozem; priemerná ročná teplota 8,06 oC; priemerné ročné zrážky 623,7 mm; nadmorská výška 310 m.n.m.; zemiakarská výrobná oblasť.

Top