Monitoring kvality pšenice 2023

 V období júl – september 2023 budeme vykonávať monitoring kvality potravinárskej pšenice. Výsledky budú slúžiť pre potreby štátnej správy, pre výskumné účely i pre spracovanie prehľadu kvality potravinárskej pšenice pozberanej v roku 2023 na území Slovenskej republiky. Výsledky budú využívané iba v štatisticky spracovanej podobe, t.j. bez udania konkrétneho pôvodu Vašej vzorky.

    Pokiaľ nám zašlete vzorky pšenice pozberané vo Vašom podniku vrátane kompletne vyplneného formuláru, dostanete od nás Vami zvoleným spôsobom (mailom, poštou, faxom), bezplatne výsledky rozborov vykonaných podľa platných noriem STN.

 Parametre ktoré sa stanovujú:

Objemová hmotnosť

Obsah bielkovín

Mokrý lepok

Gluten index

Sedimentačný index podľa Zelenyho

Číslo poklesu

Obsah DON (deoxynivalenol)

     Do výskumu sa môže zapojiť každý pestovateľ pšenice. 1 vzorka by mala reprezentovať plochu cca 500 ha, takže ak daný podnik má osiatu plochu pšenice do 500 ha, zašle 1 vzorku, do 1 000 ha 2 vzorky, do 1 500 ha 3 vzorky, atď. Ak podnik pestuje viac odrôd, treba vybrať tie odrody, ktoré majú najväčšie zastúpenie u pestovateľa.

Stačí poslať vzorku pšenice o hmotnosti cca 1kg s vyplneným formulárom na adresu:

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.
NPPC - VÚRV Piešťany
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: sona.gavurnikova@nppc.sk

telefon: +42133-7947119

     Odber vzoriek: Vzorka by mala byť odobraná po zbere, v prírodnom stave, neupravená. Aby výsledky rozborov zodpovedali celej hodnotenej dávke obilniny, je potreba pre zabezpečenie lepšej reprezentatívnosti odobrať menšie dielčie vzorky z viac odberových miest a potom ich následne zlúčiť do cca 1kg vzorky. Ak spôsob odberu vzorky nezahrnie hodnotenú dávku obilniny, výsledky rozborov sú výsledkom iba tejto vzorky a nie celej hodnotenej dávky.

Formulár pre odber vzoriek ( na stiahnutie )

Top