Adresy a kontakty VÚRV Piešťany a jeho pracovísk

 

VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY (Research Institute of Plant Production) PIEŠŤANY
Adresa:Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, Slovenská republika
Riaditeľ:Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Telefón:

+421-33-7947272  (riaditeľ)
+421-33-7947272
+421-33-7947238-239 (ústredňa)
+421-33-7947000 

E-mail:

pavol.hauptvogel@nppc.sk
riaditel.vurv@nppc.sk (ústavná schránka)

Kontakty na všetkých zamestnancov VÚRV Piešťany

EXPERIMENTÁLNE PRACOVISKO (Experimental Station) BOROVCE
Adresa: Borovce 60, 922 09 Borovce, Slovenská republika
Telefón:

+421-33-7796106
+421-33-7796189

E-mail: zuzana.dubovska@nppc.sk
VÝSKUMNO - ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA (Research and Breeding Station) VÍGĽAŠ - PSTRUŠA
Adresa:Pstruša 334, 962 12 Detva, Slovenská republika
Vedúci:Ing. Peter Hozlár, PhD.
Telefón: +421-45-5394541
E-mail:peter.hozlar@nppc.sk
VÝSKUMNO - ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA (Research and Breeding Station) MALÝ ŠARIŠ
Adresa:Malý Šariš 221, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Vedúci:Ing. Ľuboš Nastišin
Telefón: 

+421-51-7711674 (ústredňa)
+421-51-7711760 (vedúci stanice)

E-mail:lubos.nastisin@nppc.sk

 

 

 

 

 

 

Top