V Slovenskej republike registrované zahraničné odrody, zastupované na Slovensku prostredníctvom VÚRV Piešťany

Plodina

Odroda

Rok registrácie

Vlastník odrody

Štát

Chmeľ obyčajný

Žatecký poloraný červený- klon Blato

1952

Chmelařský institut s.r.o. Žatec

Česká republika

 

Žatecký poloraný červený- klon Lučan

1941

CHI Žatec

Česká republika

 

Osvalduv klon č. 31

1952

CHI Žatec

Česká republika

 

Osvalduv klon č. 72

1952

CHI Žatec

Česká republika

 

Osvalduv klon č.144

1952

CHI Žatec

Česká republika

 

Podlešák

1989

CHI Žatec

Česká republika

 

Siřem (Aurea)

1969

CHI Žatec

Česká republika

 

Zlatan

1975

CHI Žatec

Česká republika

 

Premiant

1999

CHI Žatec

Česká republika

 

Sládek

1999

CHI Žatec

Česká republika

 

Bor

1999

CHI Žatec

Česká republika

 

Blšanka

1999

CHI Žatec

Česká republika

Top