Žiadosti o poskytované služby

Poskytovanie monitoringu stavu porastov vybraných poľných plodín a prognózovaní úrod - ks_331630

Služba zabezpečuje monitoring stavu porastov vybraných poľných plodín v rozhodujúcich fenofázach vývoja (po vzídení, po prezimovaní a počas vegetácie) a následnú prognózu úrod na základe terénnej inventarizácie porastov.

Top