VÝSKUMNÝ ÚSTAV RATLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY - MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Medzinárodná vedecko-technická spolupráca VÚRV Piešťany a jeho pracovísk je prioritne zameraná na účasť VÚRV na riešení medzinárodných programov a medzinárodných vedecko-technických projektov, na spoluprácu v rámci uzatvorených dvojstranných zmlúv a dohôd o spolupráci a na činnosť pracovníkov VÚRV v rôznych medzinárodných vládnych i mimovládnych organizáciách.

Top