Viacročné rezortné projekty výskumu a vývoja

 

Názov rezortného projektu:  Agroekologické pestovanie tradičných a alternatívnych plodín v podmienkach predpokladanej aridity klímy

Doba riešenia:    01/2019-12/2021
Koordinačné pracovisko:    NPPC – VÚA Michalovce
Koordinátor projektu:    RNDr. Ján Hecl, PhD.
 

Top