Adresy a kontakty VÚA Michalovce a jeho pracovísk

VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE

Adresa:           Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Riaditeľ:         RNDr. Ján Hecl, PhD.

Telefón:          +421 905 884 582  (riaditeľ)                          +421-56-6443888 (ústredňa) kl. 121

 E-mail:            riaditel.vua@nppc.sk

 

EXPERIMENTÁLNE PRACOVISKO (Experimental Station) MILHOSTOV

Adresa:           Milhostov 237, 075 01 Trebišov, Slovenská republika

Vedúci:           Ing. Ladislav Kováč, PhD.

Telefón:          +421-0905 884 582                            

 E-mail:            ladislav.kovac@nppc.sk

 

 

Top