Experimentálne pracovisko Milhostov

Experimentálne pracovisko Milhostov zabezpečuje výskumnú pokusnícku činnosť, najmä zakladanie, ošetrovanie a zber pokusných plôch v súlade s metodikami čiastkových úloh a vecných etáp riešených výskumných úloh.

Zabezpečuje rastlinnú výrobu na plochách, ktoré nie sú vyhradené na pokusné účely, realizáciu dopestovanej produkcie z pokusných a ostatných plôch a ostatné aktivity podnikateľskej činnosti.

Top