Odbor Produkčnej ekológie

Odbor zabezpečuje štúdium produkčných schopností hlavných poľných plodín z hľadiska limitujúceho vplyvu agroekologických podmienok Východoslovenskej nížiny (VSN). Výskumne rieši zabezpečenie trvalej reprodukcie produkčných a ekologických funkcií pôdy v poľnohospodárskej výrobe a krajine, racionálne hospodárenie s vodnými zdrojmi, najmä s vodou v zóne aerácie z hľadiska optimalizácie využitia vybudovaných hydromelioračných zariadení na VSN, zabezpečuje vývoj a uplatňovanie nových pestovateľských technológií pre efektívne využitie konkrétnych pôdno-ekologických podmienok VSN a výskum ekonomicky efektívnej produkcie špeciálnych a liečivých rastlín vo vzťahu k uchovaniu biologického, poľnohospodárskeho a životného prostredia. Sekcia zabezpečuje založenie poľných pokusov na experimentálnom pracovisku v Milhostove v zmysle metodických zámerov čiastkových úloh a vecných etáp. Realizáciu výsledkov výskumného riešenia do poľnohospodárskej praxe zabezpečuje vypracovávaním koncepčných a prognostických materiálov, spolupracuje s poľnohospodárskou prvovýrobou pri zavádzaní nových progresívnych technológií spracovania pôdy a sejby hlavných poľných plodín v rámci Východoslovenskej nížiny a jej priľahlých oblastí.

Top