Jednoročné úlohy odbornej pomoci

 

1.    Pestovanie a využitie perspektívnych energetických rastlín na výrobu biopalív a iných produktov biohospodárstva  ako alternatíva diverzifikácie poľnohospodárskej výroby
Doba riešenia:  01/2020 – 12/2020
Koordinačné  pracovisko:  NPPC – VÚA Michalovce
Koordinátor :  Ing. Pavol Porvaz, PhD.

2.    Tvorba a uplatňovanie systému včasného zistenia nových inváznych nepôvodných druhov rastlín na poľnohospodárskej pôde 
Doba riešenia:  01/2020 – 12/2020
Koordinačné  pracovisko:  NPPC – VÚA Michalovce
Koordinátor:  Ing. Martin Danilovič, PhD.

3.    Využitie základných látok v ochrane rastlín 
Doba riešenia:  01/2020 – 12/2020
Koordinačné  pracovisko:  NPPC – VÚA Michalovce 
Koordinátor:  Ing. Božena Šoltysová, PhD.

4.    Monitoring nových rastlinných škodcov
Doba riešenia:  01/2020 – 12/2020
Koordinačné  pracovisko:  NPPC – VÚA Michalovce 
Koordinátor:  Mgr. Lucia Iľková

Top