HORIZONT 2020

 

BIOSKOH – projekt HORIZON 2020/FLAGSHIP

názov projektu: BIOSKOH’s Innovation Stepping Stones for a novel European Second Generation BioEconomy,   acronym – BIOSKOH

projekt ID: 709557

pridelená čiastka na celú dobu riešenia: 659 375 EUR

doba riešenia: 06/2016 - 05/2022

koordinátor za VUA Michalovce: Ing. Štefan Tóth, PhD.

Projekt BIOSKOH perspektívne koncipuje biorafinériu (2G) s celkovou kapacitou až 110 tisíc ton (po druhej fáze), čo je najväčšia svojho druhu v Európe. Projekt je financovaný z Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU príspevok: 21.568.195 €) v rámci programu Horizont 2020 pre výskum a inovácie programu Európskej únie na základe dohody o grante č. 709557.

BIOSKOH je projektom spolupráce medzi jedenástimi partnermi zo siedmich členských štátov EÚ, ktorí predstavujú úplný reťazec pre výrobu bioetanolu druhej generácie. Patrí sem:

HEPTA, capital, Švajčiarsko

Energochemica, Slovensko

Novozymes, Dánsko

Lesaffre, Francúzsko

Imperial College London, Spojené Kráľovstvo

Innventia, Švédsko

Farma Oborin, Slovensko

National Agricultural and Food Centre, Slovensko

PNO Innovation, Belgicko

Sustainability Consult, Belgicko

Agriconsulting, Taliansko

 

Projekt má 8 pracovných balíkov (PB). VUA Michalovce sa na základe autorského prístupu podieľa na riešení úloh spojených najmä s druhým a šiestym  PB, v rámci:

PB 2 – ide o technologické pokusy s novými plodinami, ktoré poskytujú suroviny vhodné pre technológie druhej generácie a sú lokalizované do marginálnych a vzájomne kontrastných pôdno-klimatických daností, riesenie je v úzkej súčinnosti s vybranými subjektami poľnohospodárskej výroby

PB 6 – rieši technicko-ekonomické pilotné postupy pre systém ucelenej valorizácie produktov, testovanie účinnosti sekundárnych produktov

Top