Horizont 2020 revidované 0802016

Vážené kolegyne, kolegovia,

týmto Vás chcem informovať, že EK zverejnila revidovaný Horizon 2020 Work programme 2016-2017.

Work programme 2016-2017 cast 9 - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (SC2) najdete online nizsie

Work programme 2016-2017 SC2.

V tomto zmysle bol aktualizovaný aj Participant portal (kompletný program nájdete v sekcii referečné dokumenty)

 

S pozdravom

Ing. Nataša HURTOVÁ


Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

-   Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,

-   morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo; biotechnológie

-   EURATOM

-   Vesmír

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Top