Horizont 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

i touto formou Vás informujeme, že Európska komisia schválila a zverejnila pracovný program Horizont 2020 na roky 2016-2017, v rámci ktorého v nasledujúcich dvoch rokoch investuje takmer 16 miliárd EUR do výskumu a inovácie.

Nový pracovný program na roky 2016 - 2017 sa zameriava na dlhodobé priority EÚ a najnaliehavejšie spoločenské výzvy, pričom ponúka možnosti financovania prostredníctvom rôznych výziev na predkladanie návrhov (spolu takmer 600 tém), z ktorých je pre VÚRV Piešťany a jeho pracoviská najdôležitejšia výzva „Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy“.

Work programme Food security 2016-2017:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf .

Nový pracovný program je zároveň zameraný na zlepšenie dosahu financovania dostupného v rámci programu Horizont 2020. Zabezpečí predovšetkým viac peňazí pre inovačné podniky vrátane malých a stredných podnikov.

Ďalšie informácie na: Účastnícky portál programu Horizont 2020

Top