Archív aktualít

calendar_today

Geneticky modifikované rastliny - princípy, legislatíva, dokumentácia, pestovanie.

V dňoch 29.-30. novembra 2011 organizuje VÚRV Piešťany záverečnú vzdelávaciu aktivitu "Geneticky modifikované rastliny - princípy, legislatíva,…

Čítať viac
calendar_today

Pestovateľské technológie a ich význam pre prax.

Dňa 24. novembra 2011 sa vo veľkej zasadačke CVRV Piešťany uskutoční 2. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Pestovateľské…

Čítať viac
calendar_today

Ochrana a využitie agrobiodiverzity pre výživu a poľnohospodárstvo - princípy, legislatíva,…

Dňa 9. 11. - 11. 11. 2011 organizuje Centrum výskumu rastlinnej výroby akreditovanú vzdelávaciu aktivitu „Ochrana a využitie agrobiodiverzity pre…

Čítať viac
calendar_today

Geneticky modifikované rastliny testované v poľných podmienkach v roku 2011.

Dňa 4. októbra 2011 sa uskutoční na pokusnom poli CVRV Piešťany v Borovciach medzinárodná odborná akcia "Geneticky modifikované rastliny testované v…

Čítať viac
calendar_today

Deň poľa cirokov na východoslovenskej nížine

Srdečne Vás pozývame na Deň poľa cirokov na východoslovenskej nížine,
Termín: 21. septembra (streda) 2011, Miesto: CVRV, Výskumný ústav agroekológie,
E…

Čítať viac
calendar_today

3. ročník Pioneer Op en Fields

PIONEER HI-BRED Slovensko, spol. s r. o.
v spolupráci s
CVRV Piešťany - experimentálne pracovisko Milhostov,
MV-servis s.r.o. a TIMAC Agro Slovakia,s.r.o

Čítať viac
calendar_today

Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín.

V dňoch 8.-9. novembra 2011 sa v konferenčnej sále hotela Piešťany uskutoční 18. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.

Z vedeckej konferencie…

Čítať viac
calendar_today

Deň poľa najúspešnejších obilnín na Slovensku 2011

23. júna 2011 o 9:00, CVRV, Experimentálne pracovisko Milhostov, okr. Trebišov.

Čítať viac
calendar_today

Deň poľných plodín

22. júna 2011 o 9:30 hod. v Borovciach pri Piešťanoch

Čítať viac
calendar_today

17. Deň poľa zameraný na krmoviny...

Pozvánka na 17. Deň poľa zameraný na krmoviny, mimoprodukčné využitie trvalých trávnych porastov spojený so seminárom - Očová, 2. 6. 2011.

Čítať viac
Top