Archív aktualít

calendar_today

3. vzdelávací seminár PRV "Poľnohospodárske využívanie horských a podhorských oblastí Slovenska".

V dňoch 26. - 27. 10. 2010 sa na CVRV - VÚTPHP Banská Bystrica uskutoční 3. vzdelávací seminár PRV "Poľnohospodárske využívanie horských a podhorských…

Čítať viac
calendar_today

Mak siaty pre Slovensko.

Dňa 4. novembra sa uskutoční vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch 2. seminár "Mak siaty pre Slovensko". Vaša účasť je vítaná!

Čítať viac
calendar_today

Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska.

Medzinárodná odborná akcia určená pre odbornú verejnosť, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2010 na pokusnom poli Výskumného pracoviska VÚRV Piešťany v…

Čítať viac
calendar_today

Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín.

V dňoch 26.-27. októbra 2010 sa uskutoční v hoteli Piešťany 17. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia…

Čítať viac
calendar_today

Plán podujatí CVRV Piešťany na rok 2010

Prehľad vedeckých a odborných podujatí, ktoré CVRV Piešťany a jeho pracoviská plánujú zorganizovať v roku 2010.

Čítať viac
calendar_today

3rd Regional Workshop SALVERE in Slovakia.

Pozvánka na 3. regionálny workshop v rámci projektu SALVERE, konaný 22. a 23. 9. 2010 v Selciach.

Čítať viac
calendar_today

Výstava broskýň

Výstava bude otvorená 11. 8. a 12. 8. od 8.00 hod do 16:00

hod, v piatok 13. 8. 2010 od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch

CVRV Piešťany na&he

Čítať viac
calendar_today

Deň makového poľa 2010

Pozvánka

Deň makového poľa 2010“

 

20. 7. 2010     Salaš Kostrín /958 44 Klátova Nová Ves - Janova Ves/

Čítať viac
calendar_today

Tlačová správa

Realizácia a plnenie projektu REVERSE

Čítať viac
calendar_today

DEŇ POĽNÝCH PLODÍN, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

22. júna 2010 o 9:30 hod. v Borovciach pri Piešťanoch Vám predstavíme:

- Obnoviteľné zdroje energie, technologické postupy pestovania…

Čítať viac
calendar_today

Metodický pokyn pre účasť na riešení úlohy Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín.

Metodický pokyn pre účasť na riešení úlohy odbornej pomoci pre MP SR „Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu…

Čítať viac
Top