Archív aktualít

calendar_today

Monitoring kvality pšenice 2012

 V období júl – september 2012 budeme vykonávať monitoring kvality potravinárskej pšenice. Výsledky budú slúžiť pre potreby štátnej správy, pre…

Čítať viac
calendar_today

Vedecká konferencia "Ecosystems and Their Functions" (Ekosystémy a ich funkcie) - druhý cirkulár.

V dňoch 16. - 18. októbra 2012 organizuje CVRV Piešťany - VÚTPHP Banská Bystrica vedeckú konferenciu "Ecosystems and Their Functions" (Ekosystémy a…

Čítať viac
calendar_today

Pozvánka: Pracovné stretnutie

Nové technológie pre zachovanie produktivity výroby a trvaloudržateľné hospodárenie na pôde

Čítať viac
calendar_today

Využívanie pôd v prihraničnej oblasti Slovensko - Maďarsko

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci projektu cezhraničnej spolupráce HUSK /0901/1.2.1/0129.  Konaná dňa 27. 6. 2012 o 8:00 v Trebišove…

Čítať viac
calendar_today

Deň poľných plodín

20. júna 2012 o 9:30 hod. v Borovciach pri Piešťanoch  Vám predstavíme:

- Reakciu vybraných odrôd ozimnej pšenice a jarného jačmeňa na rôzne …

Čítať viac
calendar_today

Deň makového poľa 2012

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany a LABRIS, s.r.o. Vás srdečne pozývajú na "Deň makového poľa 2012", ktorý sa uskutoční 15.05.2012 v…

Čítať viac
calendar_today

Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme

Dňa 13. júna 2012 Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu projektu REVERSE  -  INTERREG IVC „Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine…

Čítať viac
calendar_today

Vedecká konferencia "ECOSYSTEMS AND THEIR FUNCTIONS (Ekosystémy a ich funkcie)"

V dňoch 16.-18. októbra 2012 organizuje CVRV Piešťany - VÚTPHP B. Bystrica vedeckú konferenciu "Ecosystems and their functions (Ekosystémy a ich …

Čítať viac
calendar_today

Vedecká kaviareň: Ako chutia geny ?

12. apríla 2012 o 16,30 hod. vás pozývame na šálku kávy s osobnosťou výskumu a vývoja. Téma: Ako chutia gény? Hosť: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Čítať viac
calendar_today

Plán vedeckých a odborných podujatí CVRV Piešťany 2012.

Prehľad vedeckých a odborných podujatí, ktoré CVRV Piešťany a jeho pracoviská plánujú zorganizovať v roku 2012.

Čítať viac
calendar_today

Deň Poľa - nové trendy v poľnohospodárstve

Dňa 9.03. 2012 organizuje CVRV Piešťany – Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach (www.cvrv.sk) v budove VÚA, jednodňovú…

Čítať viac
Top