Archív aktualít

calendar_today

Vedecká konferencia "ECOSYSTEMS AND THEIR FUNCTIONS (Ekosystémy a ich funkcie)"

V dňoch 16.-18. októbra 2012 organizuje CVRV Piešťany - VÚTPHP B. Bystrica vedeckú konferenciu "Ecosystems and their functions (Ekosystémy a ich …

Čítať viac
calendar_today

Vedecká kaviareň: Ako chutia geny ?

12. apríla 2012 o 16,30 hod. vás pozývame na šálku kávy s osobnosťou výskumu a vývoja. Téma: Ako chutia gény? Hosť: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Čítať viac
calendar_today

Plán vedeckých a odborných podujatí CVRV Piešťany 2012.

Prehľad vedeckých a odborných podujatí, ktoré CVRV Piešťany a jeho pracoviská plánujú zorganizovať v roku 2012.

Čítať viac
calendar_today

Deň Poľa - nové trendy v poľnohospodárstve

Dňa 9.03. 2012 organizuje CVRV Piešťany – Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach (www.cvrv.sk) v budove VÚA, jednodňovú…

Čítať viac
calendar_today

Úcta k chlebu pre školy

Od 6. marca 2012 rozbieha CVRV Piešťany projekt s názvom "Úcta k chlebu pre školy". Jeho cieľom je kreatívnou a zážitkovou formou naučiť žiakov…

Čítať viac
calendar_today

V stredu 7. decembra 2011 organizuje Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany konferenciu k…

"Regionálna výmena a tvorba politiky pre ochranu a hodnotenie biodiverzity v Európe“, ktorý je riešený v rámci programu INTERREG IV v Centre výskumu…

Čítať viac
calendar_today

P O Z V Á N K A

Na základe Organizačného poriadku SAPV, zvolávam plenárne rokovanie členov Odboru rastlinnej výroby SAPV, ktoré sa uskutoční  23. novembra (streda)…

Čítať viac
calendar_today

Mak siaty pre Slovensko

V utorok 22. novembra 2011 sa uskutoční 3. seminár, ktorý organizuje Centrum výskumu rastlinnej výroby v spolupráci s firmou LABRIS s.r.o.

Čítať viac
calendar_today

Dobrý chlieb? Čo všetko je za tým?

V piatok 11. novembra 2011 od 8:30 hod. organizuje Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany pre širokú verejnosť populárno-náučné prednášky o tom,…

Čítať viac
calendar_today

Geneticky modifikované rastliny - princípy, legislatíva, dokumentácia, pestovanie.

V dňoch 29.-30. novembra 2011 organizuje VÚRV Piešťany záverečnú vzdelávaciu aktivitu "Geneticky modifikované rastliny - princípy, legislatíva,…

Čítať viac
calendar_today

Pestovateľské technológie a ich význam pre prax.

Dňa 24. novembra 2011 sa vo veľkej zasadačke CVRV Piešťany uskutoční 2. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Pestovateľské…

Čítať viac
Top