Vedecká kaviareň

calendar_today

Veľký úspech mala vedecká kaviareň organizovaná NPPC - VURV v Piešťanoch dňa 23. apríla 2024.

Viac ako 60 hostí z radov stredoškolských študentov až dôchodcov sa dozvedelo veľa zaujímavých informácií o bunkovom poľnohospodárske a výsledkoch výskumu VURV v oblasti využívania rastlín na produkciu látok v in vitro podmienkach. Inovácie v poľnohospodárstve a budúcnosť technológií, niekedy vnímaných až ako "science fiction", boli následne analyzované v bohatej diskusii. 

 

Top