Tlačová správa projektu IDARPO

calendar_today

Tlačová správa projektu s názvom „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia / Identifizierung und Echtheitskontrolle regionaler Obsterzeugung (IDARPO)“ riešeného v rámci Programu spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020, č. zmluvy Z SKATB303.

Späť
Top