XXIII. SLOVENSKÁ A ČESKÁ KONFERENCIA O OCHRANE RASTLÍN

calendar_today

Pozývame Vás na XXIII. slovenskú a českú konferenciu o ochrane rastlín.

Kto: Vedecká a odborná verejnosť v oblasti ochrany rastlín.

Miesto: SPU v Nitre

Kedy: 10. - 12. septembra 2024 v Nitre

Téma: „Nové výzvy a trendy v ochrane rastlín“

 

Dôležité termíny:

1.3.2024 – II. cirkulár s termínmi a pokynmi pre registráciu a príspevky

15.6.2024 – ukončenie registrácie a platieb vložného

30.6.2024 – ukončenie zasielania abstraktov

WEB: http://cskor2024.uniag.sk

 

Späť
Top