MendelSun 2023

calendar_today

Pracovníci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumný ústav rastlinnej výroby (Katarína Ondreičková, Jozef Gubiš, Roman Hašana, Rastislav Bušo) sa dňa 7. 9. 2023 zúčastnili na MendelSun 2023, na Poľnej pokusnej stanici MENDELU v Žabčiciach v ČR, spojenej s projektovým stretnutím pracovných/expertných tímov partnerov projektu.

8. 9. 2023 sa zúčastnili na workshope partnerov projektu v rámci Programu  spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 s názvom "(SUPOKLIP", ITMS kód projektu 304011Y185 s účasťou VP projektu (NPPC-VÚRV), HCP (Mendelova univerzita v Brně), PP 1 (Pewas s.r.o.) a PP 2 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave).

Workshop k projektu bol uskutočnený na Poľnej pokusnej stanici v Žabčiciach na pracovisku HCP – Mendelovej univerzity v Brne. V rámci workshopu sa uskutočnilo zhodnotenie výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu a diskusia k výsledkom.

Top