Deň zdravia

calendar_today

Tak ako po minulé roky i tento rok 7. 10. 2023 sa zúčastnili Ing. Iveta Čičová, PhD. a Ing. Rastislav Bušo, PhD. Dňa zdravia Piešťany.

Za NPPC – VÚRV Piešťany prezentovali pestovanie a využitie liečivých rastlín, ochranu genetických zdrojov rastlín i produkty zdravej výživy. Taktiež prezentovali služby nášho ústavu pre občanov, ako aj projekty Ecobreed a Gereba.

Top