Registrované odrody vyšľachtené na Výskumno-šľachtiteľských staniciach VÚRV Piešťany

Pšenica letná (Triticum aestivum L.)

ozimná

MS Pohoda

Registrovaná 2020

Stredne skorá odroda s potravinárskou kvalitou A/E. Rastliny sú vyššieho vzrastu. Odroda má komplexnú odolnosť proti hubovým chorobám a dobrú odolnosť proti poliehaniu, ako aj vyzimovaniu. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

MS Sympatie

Registrovaná 2020

Stredne skorá ostinatá pšenica s potravinárskou kvalitou E. Rastliny sú vyššieho vzrastu. Odroda má dobrú odolnosť proti poliehaniu, listovým i klasovým chorobám ako aj vyzimovaniu. Vysoká produktivita klasu s veľkým zrnom. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

PS Borna

Registrovaná 2019

Neskorá, vysoká, s ostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, priemerná úroda zrna, s dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu a poliehaniu, s vyššou odolnosťou voči chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

MS Julieta

Registrovaná 2019

Stredne skorá, stredne vysoká, s bezostinatým klasom, potravinárska kvalita 7, s vyššou úrodnosťou, dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu a poliehaniu, dobrým zdravotným stavom. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

MS Arlis

Registrovaná 2018

Stredne skorá, stredne vysoká, s ostinatým klasom, potravinárska kvalita 8, s veľmi dobrou úrodnosťou, strednou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrým zdravotným stavom. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

MS Maidis

Registrovaná 2018

Skorá, vysoká s bezostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, s veľmi dobrou úrodnosťou, strednou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrým zdravotným stavom. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

PS Dobromila

Registrovaná 2018

Stredne skorá, vysoká s ostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, s veľmi dobrou úrodnosťou, vysokou HTZ, strednou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrým zdravotným stavom. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Luana

Registrovaná 2018

Stredne skorá, stredne vysoká, s bezostinatým klasom, potravinárska kvalita 8-9, s veľmi dobrou úrodnosťou, vyššou odolnosťou voči vyzimovaniu a poliehaniu, dobrým zdravotným stavom. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Agneska

Registrovaná 2017

Stredne skorá odroda stredne vysokého vzrastu, klas bezostinatý. HTZ 41,8 g. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody v priemere o 20,7 %. Odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam je lepšia ako proti hrdzi pšenicovej. Odolnosť proti hrdzi plevovej je dobrá. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Kvalitas

Registrovaná 2017

Stredne skorá  odroda vysokého vzrastu, klas je ostinatý. HTZ 47,0 g. Potravinárska kvalita je 8-9. Odroda dosahuje vysokú objemovú hmotnosť a vysoké hodnoty základných parametrov kvality. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody v priemere o 4,8 %. Odolnosť proti múčnatke trávovej a hrdzi pšenicovej má na úrovni kontrolných odrôd a proti listovým škvrnitostiam lepšiu. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Amylka

Registrovaná 2016

Stredne neskorá nepoliehavá odroda, HTZ 43 g, klas bezostinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 10,9-19,3 %. Nemá chlebopekársku kvalitu, určená je na výrobu vyprážaných chuťoviek. Má nižší obsah N látok, nízku väznosť vody múkou a vysoký obsah amylózy. Má dobrú odolnosť voči celému komplexu listových a klasových chorôb. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Endka

Registrovaná 2016

Stredne skorá nepoliehavá odroda, HTZ 43 g, klas ostinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 5-7 %. Má doplnkovú potravinársku kvalitu označenú triedou B a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

MS Januska

Registrovaná 2016

Stredne skorá odroda nepotravinárskej kvality s vysokou úrodnosťou (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 21 %), krátkostebelná, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má veľmi dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej, dobrú odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam, strednú odolnosť proti hrdzi pšenicovej. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

PS Puqa

Registrovaná 2015

Skorá odroda s vysokou potravinárskou kvalitou (8), vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 6-17%). Odroda má vysokú objemovú hmotnosť a väznosť vody múkou, vysoké farinografické hodnotenie. Má dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej, celkový zdravotný stav je dobrý. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Jeldka

Registrovaná 2015

Stredne skorá až neskorá odroda nepotravinárskej kvality, vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva priemernú úrodu kontrolných odrôd o 17%), veľmi dobrá odolnosť proti hrdzi plevovej, dobrá odolnosť proti múčnatke trávovej, listovým škvrnitostiam a hrdzi pšenicovej. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Elinor

Registrovaná 2014

Neskorá potravinárska odroda, vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 4-6%), vysoký obsah NL a SDT, dobrá odolnosť k múčnatke a listovým škvrnitostiam, stredná odolnosť proti hrdzi pšenicovej. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Karkulka

Registrovaná 2014

Prvá slovenská odroda s purpurovým zrnom. Obsah antokyánov 20x vyšší oproti normálnym pšeniciam. Veľmi vysoký obsah NL a SDT a vysoká väznosť vody múkou. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

MS Luneta

Registrovaná 2014

Stredne skorá potravinárska odroda s dobrým úrodovým potenciálom, vysokou objemovou hmotnosťou zrna, dobrým obsahom bielkovín a pádovým číslom. Odroda má strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Stelarka

Registrovaná 2013

Neskorá nepotravinárska odroda s vysokým úrodovým potenciálom (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 5-8 %), nepoliehavá, veľmi dobrá odolnosť proti septoriózam a fuzariózam v klase. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Vladarka

Registrovaná 2013

Stredne neskorá odroda s dobrým úrodovým potenciálom (v úrode zrna prekonáva kontrolné  odrody s potravinárskou kvalitou o 4-8 %), vysoká potravinárska kvalita, silné farinografické ukazovatele, vysoká objemová hmotnosť, vysoké a stabilné pádové číslo, stredná až veľmi dobrá odolnosť proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

PS Sunanka

Registrovaná 2013

Stredne skorá nepotravinárska odroda, nepoliehavá, nižšia, stredná HTZ, dobrá zimovzdornosť, vysoký úrodový potenciál (úrody 112-122,5% na kontroly), veľmi dobrá odolnosť k Erisiphe graminis, listovým škvrnitostiam a k  septórii klasu a k Puccinia tritici a Fusarium v klase a k koreňovým chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Zaira

Registrovaná 2012

Neskorá nepotravinárska odroda, vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 3-5%), dobrá mrazuvzdornosť, dobrá odolnosť k múčnatke a listovým škvrnitostiam, stredná odolnosť proti hrdzi pšenicovej. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Madejka

Registrovaná 2011

Vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 3-4%), pekárska kvalita A/B, dobrá zimovzdornosť a nepoliehavosť, stredná až veľmi dobrá  odolnosť k chorobám. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

PS Pintta

Registrovaná 2011

Skorá, vysoký úrodový potenciál, vysoká mrazuvzdornosť a suchovzdornosť, nepoliehavá, rezistencia voči chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Viglanka

Registrovaná 2010

Stredne skorá, nižšia, nepoliehavá odroda s vysokou HTZ, odolnosť voči chorobám na úrovni kontrol, vysoko úrodná (103-107% na kontroly), vysoká potravinárska kvalita - objemová hmotnosť a Zelenyho test veľmi vysoký, vysoký  obsah bielkovín a lepku. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Malyska

Registrovaná 2001

Stredne skorá, plastická, vysoký úrodový potenciál, veľmi dobrá odolnosť proti vyzimovaniu, nižšia odolnosť proti hrdzi pšenicovej. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Vanda

Registrovaná 2001

Skorá, vysoký úrodový potenciál, vysoká mrazuvzdornosť, rezistencia voči chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Torysa

Registrovaná 1992
Poloskorá, stredne vysoká kŕmna pšenica so stupňom technologickej akosti 4-5. Má vysoký úrodový potenciál s vysokým obsahom lepku. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti múčnatke trávovej, septoriózam a bieloklasosti. HTZ 45 - 50 g. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

jarná

PS Vejana

Registrovaná 2020

Stredne skorá , nepoliehavá, osinatá odroda pšenice jarnej s veľmi dobrou odolnosťou proti chorobám. HTZ má 42,2g, potravinársku kvalitu označenú triedou A. Kontrolnú odrodu prekonávala v úrode zrna v priemere 3 rokov o 3 %. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

PS Perlička

Registrovaná 2017

Stredne skorá nepoliehavá odroda. HTZ 37,9 g, klas bezostinatý. V úrode zrna prekonávala kontrolnú odrodu o 2,4 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A/B a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Slovenka

Registrovaná 2016

Veľmi skorá ostinatá odroda. HTZ 44,7 g. Dosahuje úrodu zrna 96,6-102,9 % v porovnaní na kontrolnú odrodu. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A-  a dobrú odolnosť voči celému komplexu listových a klasových chorôb. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Viera

Registrovaná 2016

Skorá nepoliehavá odroda. HTZ 42,8 g. Klas bezostinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolnú odrodu o 6,8-14,0 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A- a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Voskovka

Registrovaná 2016

Stredne skorá nepoliehavá odroda. HTZ 41,2 g. Klas bezostinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolnú odrodu o 5,7-20,0 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A/B a dobrú odolnosť voči celému komplexu listových a klasových chorôb. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Zelenka

Registrovaná 2016

Stredne skorá nepoliehavá odroda. HTZ 42,15 g. Klas bezostinatý. V úrode zrna prekonáva kontrolnú odrodu o 3,3 %. Má potravinársku kvalitu označenú triedou A/B a strednú až veľmi dobrú odolnosť proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Kríženec (Triticum aestivum x Triticum spelta)

PS Lubica

Registrovaná 2014

Prvá slovenská odroda - kríženec pšenice letnej s pšenicou špaldovou. Odroda si po nutričnej stránke zachováva kvalitu špaldovej pšenice a dosahuje vysoké úrody zrna, ktoré netreba odplevovať. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Pšenica špaldová (Triticum spelta L.)

PN Mislina

Registrovaná 2019

Ozimná, neskorá, vysoká, potravinárska kvalita 3, s vyššou úrodnosťou, stredná až nízka odolnosť voči poliehaniu, s dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu, dobrý zdravotný stav, vhodná pre všetky oblasti pestovania. Vyšľachtená na VÚRV Piešťany.

Pšenica dvojzrnová (Triticum dicoccon Schrank.)

PN Badurka

Registrovaná 2019

Ozimná, stredne skorá, vysoká, s ostinatým bielym, stredne hustým a dlhým paralelným klasom. Odroda je určená na pestovanie na pôdach s nižším obsahom živín. Vyšľachtená na VÚRV Piešťany.

PN Durgalova

Registrovaná 2018

Ozimná, neskorá, veľmi vysoká. Klas má paralelný hustý a krátky, s výskytom dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Odroda je určená na pestovanie na pôdach s nižším obsahom živín. Má veľmi dobrú odolnosť voči chorobám. Vyšľachtená na VÚRV Piešťany.

PN Zirnitra

Registrovaná 2017

Ozimná, neskorá, veľmi vysokého vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, veľmi hustý a stredne dlhý, s výskytom dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Odroda je určená na pestovanie na pôdach s nižším obsahom živín. Má veľmi dobrú odolnosť voči chorobám. Vyšľachtená na VÚRV Piešťany.

Ovos siaty (Avena sativa)

jarný

Hucul

Registrovaná 2017

Spolu s odrodou Norik prvé slovenské čierno plevnaté odrody ovsa. V úrode zrna prekonávala kontrolnú odrodu Raven o 3,0 %. Vyniká jemnou plevou a vysokou objemovou hmotnosťou. Preferovaná je vo výžive športových a dostihových koní pre vyšší obsah bielkovín a jemnejšiu, menej lignifikovanú plevu. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Norik

Registrovaná 2017

Spolu s odrodou Hucul prvé slovenské čierno plevnaté odrody ovsa. V úrode zrna prekonávala kontrolnú odrodu Raven o 3,7 %. Vyniká jemnou plevou a vysokou objemovou hmotnosťou. Preferovaná je vo výžive športových a dostihových koní pre vyšší obsah bielkovín a jemnejšiu, menej lignifikovanú plevu. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Vit

Registrovaná 2015

Plevnatý žlto zrnný ovos so strednou HTS (34-36 g), vyniká vyššou  objemovou hmotnosťou 52-53 kg.hl-1 a veľmi nízkym podielom plevy (25,0 %) a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Václav

Registrovaná 2013

Plevnatý žlto zrnný skorý ovos  s vysokou HTS (37-40 g), objemovou hmotnosťou 50-51 kg.hl-1, nízkym podielom plevy (26.0 %) a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda Václav vykazuje najvyšší obsah β-guľkanú zo všetkých odrôd plevnatého ovsa registrovaných v SR. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Vojtech

Registrovaná 2013

Plevnatý žlto zrnný ovos s veľmi vysokou HTS (42-43 g), objemovou hmotnosťou 51-52 kg.hl-1, nízkym podielom plevy  (25.0 %) a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Prokop

Registrovaná 2011

Plevnatý žlto zrnný ovos s vysokou úrodou zrna (v priemere všetkých lokalít prekonáva kontrolnú odrodu Atego o 2%), s dobrou odolnosťou proti poliehaniu, strednou HTZ, vysokou objemovou hmotnosťou a vysokým podielom predného zrna a dobrou odolnosťou proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Viliam

Registrovaná 2011

Plevnatý žlto zrnný ovos s vysokou úrodou zrna (v priemere všetkých lokalít prekonáva kontrolnú odrodu Atego o 3,2%), s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu (krátke steblo), vysokou HTZ a objemovou hmotnosťou a vysokým podielom predného zrna a dobrou odolnosťou proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Valentin

Registrovaná 2008

Najskoršia a súčasne odroda s najvyššou HTZ z registrovaných odrôd, nízky vzrast, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vysoký úrodový potenciál. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Vendelin

Registrovaná 2007

Skorosť, vysoká hmotnosť 1 000 zŕn (HTZ), vysoký úrodový potenciál, ekostabilita. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Zvolen

Registrovaná 1997

Skorosť, vysoký podiel predného zrna, ekostabilita, vysoký úrodový potenciál, predaj osiva v Chorvátsku. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

 ozimný

PS Pankrác

Registrovaná 2015

Prvá slovenská odroda ozimného ovsa s veľmi dobrou zimuvzdornosťou. Je to skorá žlto zrnná odroda plevnatého ovsa, má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť,  vysoký úrodový potenciál (v ŠOS prekonala kontrolnú odrodu v priemere o 13,5 %) a dobrý zdravotný stav, odolnosť proti plesni snežnej je stredná. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Ovos nahý (Avena nuda)

 jarný

Podpolanec

Registrovaná 2018

Vysokoúrodná odroda, stredného vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu, vyššou HTZ, vysokou objemovou hmotnosťou a dobrou odolnosťou proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Inovec

Registrovaná 2017

Vysokoúrodný nahý ovos (o 5,9 % prekonáva kontrolnú odrodu v ŠOS) s najvyššou HTZ na slovenskom trhu (29,14 g) a najvyššou potravinárskou kvalitou (veľmi nízky podiel plevnatých zŕn, veľmi vysoká objemová hmotnosť - 69,1 kg.l-1). Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Dunajec

Registrovaná 2015

Veľmi skorý nahý ovos s nižšou až strednou výškou rastlín (1,00 m), strednou HTS (24-25 g), veľmi vysokou objemovou hmotnosťou (67 kg.hl-1) a nižším    % plevnatých zŕn (1-3 %). Odolnosť proti poliehaniu je veľmi dobrá. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Važec

Registrovaná 2013

Skorý nahý ovos s vyššou výškou rastlín (1,05-1,10 m), veľmi vysokou HTS (28-32,5 g), vysokou objemovou hmotnosťou 61-63 kg.hl-1 a stredným    % plevnatých zŕn (5-7 %). Odolnosť proti poliehaniu je dobrá. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Hronec

Registrovaná 2012

Vysokoúrodná odroda nahého ovsa (prekonala kontrolnú odrodu v ŠOS v priemere 2 rokov o 6,1%), nižšieho vzrastu s výbornou odolnosťou proti poliehaniu, nižšou HTZ, vyššou objemovou hmotnosťou a dobrou odolnosťou proti chorobám, predaj osiva v Českej republike. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Tatran

Registrovaná 2010

Kontrolná odroda ŠOS s nízkym podielom plevnatých zŕn, nadpriemernou odolnosťou proti hubovým chorobám a vysokou objemovou hmotnosťou, predaj osiva vo Francúzku, V. Británii a v Českej republike. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Ozimné triticale

Mareto

Registrovaná 2014

Stredne skorá až neskorá odroda, vysoký úrodový potenciál, dobrá zimovzdornosť, dobrá odolnosť proti poliehaniu, stredná až veľmi dobrá  odolnosť proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

PS Tecko

Registrovaná 2012

Vysoký úrodový potenciál (v úrode zrna prekonáva kontrolné odrody o 7 %), dobrá zimovzdornosť, veľmi dobrý zdravotný stav, stredne odolné voči poliehaniu, vysoká HTZ. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Pingpong

Registrovaná 2010

Veľmi vysoký úrodový potenciál najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, veľmi dobrá zimovzdornosť, veľmi dobrý zdravotný stav, odolné voči poliehaniu, vysoká HTZ. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Pletomax

Registrovaná 2008

Veľmi vysoký úrodový potenciál najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, veľmi dobrá zimovzdornosť, veľmi dobrý zdravotný stav, odolné voči poliehaniu, stredne skoré. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Mak siaty (Papaver somniferum)

MS Diamant

Registrovaná 2019

Stredne skorá modro semenná odroda, stredná výška rastlín, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

MS Topas

Registrovaná 2019

Stredne skorá modro semenná odroda, stredná výška rastlín, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

MS Zafir

Registrovaná 2019

Stredne skorá modro semenná odroda, stredná výška rastlín, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

MS Harlekyn

Registrovaná 2018

Stredne skorá modro semenná odroda, vysoký úrodový potenciál, rovnomernosť dozrievania, odolnosť proti poliehaniu, vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav, adaptabilná. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Major

Registrovaná 2002

Stredne skorá, vysoký úrodový potenciál, odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, vysoká úroda makoviny, adaptabilná. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Maratón

Registrovaná 2000

Stredne skorá, vysoký úrodový potenciál, rovnomernosť dozrievania, odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav, odolnosť proti helmintosporióze, adaptabilná. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Bergam

Registrovaná 1998

Stredne skorá, vysoké a vyrovnané úrody, rovnomernosť dozrievania, dobrá odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu, adaptabilná. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Opál

Registrovaná 1995

Stredne skorá, vysoký úrodový potenciál, stabilné úrody, odolná proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín a vypadávaniu semena, vysoká odolnosť proti helmintosporióze a plesni makovej. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Albín

Registrovaná 1991

Bielosemenná skorá odroda, odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu, dobre vyplnené tobolky. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Gerlach

Registrovaná 1990

Stredne neskorá, plastická, vysoký úrodový potenciál, odolný proti poliehaniu a  vyvracaniu rastlín a vypadávaniu semena, dobrý zdravotný stav, vysoká odolnosťou proti helmintosporióze. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Lucerna siata ( Medicago sativa)

Lubona

Registrovaná 2006

Vysoká kvalita krmu, dobrá úroda semena, vhodnosť pestovania v suchších oblastiach. Vyšľachtená v Borovciach.

Vanda

Registrovaná 1995

Vysoká kvalita krmu, vytrvalosť, dobrá úroda semena, rezistencia proti chorobám. Vyšľachtená v Borovciach-Špačince.

Vali

Registrovaná 1995

Vytrvalosť, dobrý zdravotný stav, dobrá úroda semena. Vyšľachtená v Borovciach-Špačince.

Lucia

Registrovaná 1990

Vysoká kvalita krmu, dobrá úroda semena, dobrá schopnosť obrastania, rezistencia proti chorobám. Vyšľachtená v Borovciach-Špačince.

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)

Mazurka (4n)

Registrovaná 2009

Adaptabilná, stredne skorá až skorá, krmovinársky, kvalitatívne a semenársky vyvážená odroda, vysoké úrody zelenej hmoty a sena, zvýšená produkcia hrubých N-látok, trojkosná, veľmi dobré prezimovanie a rýchly jarný rast, zvýšená odolnosť proti múčnatke a koreňovým fuzariózam. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Podjavorina (2n)

Registrovaná 2007

Vysoká úroda zelenej a suchej hmoty, dobrý zdravotný stav, vytrvalosť, zimovzdorná. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Slatina (2n)

Registrovaná 2007

Veľmi vysoká produkcia hrubých bielkovín, zimovzdorná, vysoká úroda zelenej hmoty a semena, vytrvalosť. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Marieta (2n)

Registrovaná 2006

Adaptabilná, vysoké úrody zelenej hmoty a sena, trojkosná, dobré prezimovanie, vysoký obsah hrubých bielkovín, vysoká odolnosť proti antraknóze, vyváženosť krmovinárskych a semenárskych parametrov. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Magura (4n)

Registrovaná 2002

Vysoké úrody zelenej hmoty a sena, vysoký obsah hrubých bielkovín, dobrá odolnosť proti hubovým a vírusovým chorobám, rýchle obrastanie po kosbe, vhodnosť do ďatelinotrávnych miešaniek. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Poľana (2n)

Registrovaná 1996

Vytrvalosť, kvalita krmiva, vysoká úroda semena. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Manuela (2n)

Registrovaná 1996

Stabilné úrody zelenej hmoty a sena, vysoká odolnosť proti rakovine a múčnatke, vysoké a stabilné úrody semena. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Margot (4n)

Registrovaná 1996

Vysoká produkčná schopnosť hlavne v 2. úžitkovom roku, rýchly jarný rast, veľmi rýchle obrastanie po kosbe, dobrá odolnosť proti chorobám, vytrvalosť. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Viglana (2n)

Registrovaná 1992

Vysoká úroda semena, vytrvalosť, dobrý zdravotný stav. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Sigord (4n)

Registrovaná 1992

Stabilné vysoké úrody zelenej hmoty a sena, vysoká úroda semena, dobré prezimovanie, vysoká rýchlosť obrastania a odolnosť proti hubovým chorobám, vhodnosť do miešaniek. Vyšľachtená na VŠS Malý Šariš.

Ľadenec rožkatý

Polom

Registrovaná 1991

Vysoká úroda semena, rezistencia proti chorobám. Vyšľachtená na VŠS Vígľaš-Pstruša.

Pohánka siata

Špačinská 1

Registrovaná 1998

Vyšľachtená v Borovciach-Špačince.Vysoká úroda, dobrá odolnosť proti hubovým chorobám.

Top