Záverečná konferencia cezhraničného projektu IDARPO

calendar_today

NPPC-VÚRV Piešťany v spolupráci s projektovými partnermi HBLFA Francisco-Josephinum, Rakúsko a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje záverečnú konferenciu cezhraničného projektu Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020, Akronym: IDARPO (ITMS2014+: 305011X831), ktorá sa bude konať 22.11.2022 v Trnave (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika, GPS: 48.383278, 17.588833

Späť
Top