Vzdelávacia aktivita pre študentov gymnázia

calendar_today

V rámci spolupráce Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu v Piešťanoch a Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom sa dnes, 3. mája 2024, uskutočnila vzdelávacia aktivita pre študentov gymnázia.

Počas návštevy pracoviska NPPC-VÚRV Piešťany mali študenti možnosť získať nové vedomosti a zdokonaliť si zručnosti v záhradníckych prácach. Pod vedením skúsených odborníkov z ústavu sa študenti zapojili do pikírovania rastliniek bazalky. Táto akcia bola skvelou príležitosťou pre študentov, aby sa dozvedeli viac o pestovaní rastlín a o práci v záhradníctve. Zároveň im umožnila nadviazať kontakt s odborníkmi a získať cenné skúsenosti. Gymnázium je zapojené do projektu „Z Lavíc do prírody – škola v oute“ https://www.gvrbove.sk/en/aktivity/nase-projekty/skola-v-oute.

Top