Nová metodická priručka a odborná publikácia

calendar_today

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby vydalo metodickú príručku pre testovanie osiva ošetreného SAP v laboratórnych a poľných podmienkach s názvom Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) v systémoch pestovania rastlín a odbornú publikáciu s názvom Vplyv pôdnych a rastlinných kondicionérov v interakcii s diferencovanou agrotechnikou na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody.

 

Metodická príručka

Názov: Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) v systémoch pestovania rastlín

Autori: Mgr. Marcela Gubišová, PhD., Ing. Katarína Hrčková, Mgr. Katarína Ondreičková, PhD., Ing. Jozef Gubiš, PhD.

Link: TU​

 

Odborná publikácia

Názov: Vplyv pôdnych a rastlinných kondicionérov v interakcii s diferencovanou agrotechnikou na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody

Autori: Martin Danilovič, Ján Hecl

Link: TU

Späť
Top