Výstava genetických zdrojov rastlín - broskyne, marhule, liečivé rastliny a strukoviny.

calendar_today

V Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre - Výskumný ústav rastlinnej výroby (NPPC - VÚRV) sa v utorok 26.7.2022 uskutočnila „Výstava genetických zdrojov rastlín - broskyne, marhule, liečivé rastliny a strukoviny“.

Návštevníci z radov odborníkov, študentov, záhradkárov ale aj laickej verejnosti mohli vidieť a ochutnať plody 59 odrôd ovocia, z toho 57 marhúľ a 2 odrôd broskýň. Zo strukovín mali zastúpenie druhy ako cícer baraní, lupina, hrachor siaty, fazuľa obyčajná, šošovica jedlá, sója fazuľová. Priamo vo výstavnej miestnosti sa mohli záujemcovia zoznámiť so 75 druhmi liečivých a aromatických rastlín. Tie si mohli pozrieť aj na pokusných políčkach, kde ich je vysadených 121 druhov.

Top