Strihanie genovondu broskýň v sade Génovej banky

calendar_today

V sobotu 11.marca, študenti externej formy študijného programu záhradníctvo FZKI SPU v Nitre pod odborným vedením doc. Ing. Olega Paulena, PhD. pomáhali strihať genofond odrôd broskýň v sade Génovej banky SR v Piešťanoch. Touto cestou chceme všetkým srdečne poďakovať za nezištnú pomoc.

Top