Spolupráca NPPC- Génová banka SR a ÚKSÚP

calendar_today

ÚKSÚP Dnes bolo odovzdaných 1368 vzoriek odrôd zelenín pracovníkom ÚKSÚP-u Nové Zámky.

Semenné vzorky vyšľachtených osív kultúrnych rastlín a štandardných vzoriek odrôd registrovaných v SR a v Spoločnom katalógu EÚ boli uchovávané a skladované v Génovej banke SR v Piešťanoch.

Top