Smútočné oznámenie

calendar_today

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 16.6.2022 zomrel vo veku 100 rokov a 106 dní Ing. Anton Piršel, CSc., riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý v priebehu svoje celoživotnej pracovnej kariéry sa venoval šľachteniu rastlín a výskumu v oblasti rastlinnej výroby na Slovensku a je spájaný aj s významnými odborníkmi, ktorí tvorili históriu našich vedecko-výskumných ústavov. Kto ste poznali pána Ing. Anton Piršela, CSc., zachovajte mu tichú spomienku.

Top