Smútočné oznámenie

calendar_today

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 30.6.2024 zomrela vo veku 96 rokov Ing. Eva Masárová, ktorá venovala svoju celoživotnú pracovnú kariéru šľachteniu strukovín – fazule a viky na Šľachtiteľskej stanice v Hornej Strede.

Je spájaná s významnými odborníkmi, ktorí tvorili históriu našich vedecko-výskumných ústavov. Smútočný obrad bude dňa 4.7.2024 o 15:00 hod. v obradnej sieni Pieta, Čučoriedková 12, Bratislava.

Kto ste poznali pani Ing. Evu Masárovú, zachovajte jej tichú spomienku.

Top