Smútočné oznámenie

calendar_today

S ľútosťou Vám oznamujeme, že dňa 7. novembra vo veku 94 rokov zomrel bývalý pracovník a do roku 1989 zástupca riaditeľa VÚRV Ing. Teodor Šinský, CSc.

Počas svoje celoživotnej pracovnej kariéry sa venoval problematike sóje a ďalších jedlých strukovín, bol autorom dvoch odrôd sóje — Nigra a Zora a je spájaný s významnými odborníkmi, ktorí tvorili históriu našich vedecko-výskumných ústavov.

Kto ste poznali pána Ing. Teodora Šinského, CSc. zachovajte mu tichú spomienku

Späť
Top