Projekt „Hovorme o jedle“

calendar_today

V týždni od 14. do 18. októbra 2019 prebiehal  VII. ročník celoslovenskej a  súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“.  V priebehu celého  týždňa, bolo zrealizovaných niekoľko aktivít, ktoré priamo súviseli s vyhlásenými dennými  témami.
V pondelok 14.10.2019 nás v rámci tohto projektu navštívili  žiaci 8.B  ZŠ s MS Veľké Ripňany.  Exkurzia bola špeciálne zameraná na návštevu Génovej banky, ktorej náplňou je zachovanie pôvodných domácich plodín pre ďalšie generácie.
 

Top