Prednáška „Špecifiká pestovateľských systémov poľných plodín bez využitia orby“

calendar_today

Dňa 13.3.2023 sa v posluchárni A-03 SPU uskutočnila výberová prednáška „Špecifiká pestovateľských systémov poľných plodín bez využitia orby“ organizovaná pre študentov predmetu Všeobecná rastlinná výroba, Všeobecné poľnohospodárstvo, Farmárstvo a Manažment rastlinnej výroby, ktorú prezentovali uznávaní odborníci z NPPC - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby: Ing. Rastislav Bušo, PhD., Ing. Roman Hašana, PhD. a Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD.

Prednáška sa stretla so záujmom študentov 1. až 5. ročníka, pedagógov i praxe. Po skončení prednášky nasledovala plodná a bohatá diskusia so širokým diapazónom otázok a odpovedí.

Top