Oznam o konaní verejného odpočtu výročnej správy za rok 2020

calendar_today

Z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2021 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou.

 

Termín konania:  28. máj 2021 (piatok)

Miesto a  spôsob konania: na webovej stránke NPPC sú zverejnené elektronické dokumenty

Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok: 10:00 hod.
Predpokladané ukončenie: 11:00 hod.

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu: nppc@nppc.sk. Otázky budú zodpovedané v čase trvania verejného odpočtu. Ak po uplynutí určeného časového limitu zostanú nezodpovedané otázky, zašle NPPC resp. ministerstvo odpovede v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročnú správu NPPC za rok 2020 nájdete TU

Prezentáciu hlavných bodov Výročnej správy NPPC za rok 2020 nájdete TU
Stanovisko MPRV SR nájdete TU

Späť
Top