Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod

calendar_today

7. novembra 2023 prednášali na pôde SPU v Nitre pracovníci OPS NPPC – VÚRV Piešťany Ing. Rastislav Bušo, PhD. a Ing. Roman Hašana, PhD. na  tému „Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod“. Taktiež ich kolegyňa Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD. priblížila poslucháčom význam ekologického šľachtenia rastlín v rámci projektu Ecobreed.

Následne po prednáške prebehla plodná debata so študentami, pedagógmi SPU v Nitre a záujemcami z poľnohospodárskej praxe ohľadom zefektívnenia pestovateľských technológií pre trvalú udržateľnosť a kvalitu produkcie vybraných poľných plodín s ohľadom na klimatické zmeny a ochranu životného prostredia. Taktiež zarezonovala i požiadavka na zefektívnenie poľnohospodárskej prvovýroby na základe presnejšej diagnostiky s odporúčaniami agronomických a agrotechnických postupov umožňujúcich úsporu nákladov pri obrábaní pôdy.

 

Top