Ochrana a využitie agrobiodiverzity pre výživu a poľnohospodárstvo - princípy, legislatíva, dokumentácia.

calendar_today

Dňa 9. 11. - 11. 11. 2011 organizuje Centrum výskumu rastlinnej výroby akreditovanú vzdelávaciu aktivitu „Ochrana a využitie agrobiodiverzity pre výživu a poľnohospodárstvo – princípy, legislatíva, dokumentácia“.
Absolventi akreditovanej vzdelávacej aktivity získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou o ďalšom vzdelávaní a absolvovaní školenia o ochrane a využití agrobiodiverzity a genetických zdrojov rastlín.
Podujatie je organizované v rámci vzdelávacieho projektu financovaného podporovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, z programu Rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, pre opatrenie 1.6. s názvom: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.

Späť
Top