Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín.

calendar_today

V dňoch 8.-9. novembra 2011 sa v konferenčnej sále hotela Piešťany uskutoční 18. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.

Z vedeckej konferencie bude vydané mimoriadne číslo vedeckého časopisu Agriculture (Poľnohospodárstvo) na CD nosiči a zborník abstraktov v tlačenej forme.

Späť
Top