Génová banka v Piešťanoch - konzultant v oblasti klíčivosti semien, diverzity rastlín a starých odrôd – native seeds

calendar_today

V piatok 26.9.2022 sa konalo záverečné stretnutie odborníkov v rámci projektu Erasmus - Organic seed portfolio in climate change 2020-1-SK01-KA202-078264 v Rakoviciach

Celé podujatie bolo ukončené prehliadkou Génovej banky v Piešťanoch ako i pokusných políčok špeciálne liečivých rastlín a pseudoobilnín. Génová banka SR v rámci projektu plnila úlohu odborného konzultanta a poskytovala odporúčania v oblasti klíčivosti semien, diverzity rastlín a starých odrôd – native seeds. Projektu sa zúčastnili pedagogickí a odborní pracovníci z krajín: Slovensko, Taliansko, Poľsko, Estónsko, Francúzsko a Portugalsko.

http://www.europeaslovakia.com/organic-seed-portfolio-in-climate-change-project.html

Top