Genofond – Odborný časopis pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín

calendar_today

Vážení čitatelia,
do pozornosti vám dávame publikáciu Genofond – Odborný časopis pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín, ktorého aktuálne číslo si môžete prečítať a stiahnuť na našej web stránke: https://www.vurv.sk/genofond

Top